Psykisk vold

Psykisk vold

Psykisk vold I dette indlæg stiller vi skarpt på den relativt nye bestemmelse i straffeloven, hvorefter man nu i Danmark kan straffes for at udøve ikke blot fysisk vold – men også psykisk vold. Bestemmelsen om psykisk vold finder man i straffelovens § 243. Ved psykisk...
Regeringen planlægger at afskaffe Store Bededag

Regeringen planlægger at afskaffe Store Bededag

Regeringen planlægger at afskaffe Store Bededag – Hvad betyder det for dig? Det kan næppe være gået nogens næse forbi, at Regeringen har fremsat forslag om at afskaffe Store Bededag, således at dagen ikke længere skal anses som en helligdag, men som en almindelig...
Forældreansvarssager

Forældreansvarssager

Forældreansvarssager I dette indlæg vil vi stille skarpt på nogle væsentlige aspekter, som du og din partner skal tage stilling til, hvis I skal skilles eller går fra hinanden, og I har fælles børn. Det er oftest bopæl, samvær og forældremyndigheder, som giver...
Uskyldsformodningen

Uskyldsformodningen

Uskyldsformodningen I dette indlæg kigger vi uskyldsformodningen i dansk ret, der stammer fra den latinske grundsætning om ”In dubio pro reo”, som kan oversættes til, at i en straffesag skal enhver rimelig – eller begrundet – tvivl komme den tiltalte til gode....