Regeringen planlægger at afskaffe Store Bededag

Regeringen planlægger at afskaffe Store Bededag – Hvad betyder det for dig? Det kan næppe være gået nogens næse forbi, at Regeringen har fremsat forslag om at afskaffe Store Bededag, således at dagen ikke længere skal anses som en helligdag, men som en almindelig arbejdsdag. Regeringen har sendt lovforslaget til høring den 19.01.2023, hvorefter forslagets […]

Vores rumænske Facebook-konto er blevet hacket

Vores rumænske Facebook-konto er blevet hacket Advokathuset Eegholm må desværre meddele, at vores rumænske Facebook-konto i sidste uge er blevet hacket. Det drejer sig om følgende Facebookside: Casa de avocatură Eegholm – https://www.facebook.com/profile.php?id=100087912776406 Det fulde omfang af angrebet kendes endnu ikke; men vi er via vores klienter blevet bekendte med, at nogle over Facebook er […]

Forældreansvarssager

Forældreansvarssager I dette indlæg vil vi stille skarpt på nogle væsentlige aspekter, som du og din partner skal tage stilling til, hvis I skal skilles eller går fra hinanden, og I har fælles børn. Det er oftest bopæl, samvær og forældremyndigheder, som giver anledning til konflikter mellem forældre i forbindelse med skilsmisse. Familieretshuset En skilsmissesag, […]

Uskyldsformodningen

Uskyldsformodningen I dette indlæg kigger vi uskyldsformodningen i dansk ret, der stammer fra den latinske grundsætning om ”In dubio pro reo”, som kan oversættes til, at i en straffesag skal enhver rimelig – eller begrundet – tvivl komme den tiltalte til gode. Princippet er et udtryk for, at vi hellere ser ti skyldige gå fri […]

Undgå som nybygger at komme i klemme, hvis dit byggefirma går konkurs

Undgå som nybygger at komme i klemme, hvis dit byggefirma går konkurs Det stigende antal af konkurser i bygge- og anlægsbranchen, som vi lige nu ser i Danmark, er bekymrende på flere niveauer. Dels er der iværksætterdrømmen, der braser, dels er der tabet af arbejdspladser, og dels er der de mange familiers byggeprojekter, som pludselig […]

Ændringer i konkursloven

Ændringer i konkursloven I dette indlæg kigger vi på en nylig ændring i konkursloven, der trådte i kraft den 17. juli 2022. Med loven implementeres det EU-retlige rekonstruktions- og insolvensdirektiv i dansk ret. Hertil indsættes et nyt afsnit i konkursloven, der har til formål at sætte rammerne for forebyggende rekonstruktionsbehandling. Reglerne giver erhvervsdrivende mulighed for […]

Nye regler skal sikre danskerne større tryghed i nattelivet

Nye regler skal sikre danskerne større tryghed i nattelivet I juni vedtog Folketinget en række ændringer i lov om politiets virksomhed og lov om vagtvirksomhed med ikrafttræden den 1. juli 2022. Formålet med ændringerne er at styrke indsatsen mod utryghedsskabende adfærd og kriminalitet i nattelivszoner samt en udvidelse af adgangen til vagtvirksomhed på offentlige områder. […]

Psykisk vold

Psykisk vold I dette indlæg stiller vi skarpt på den relativt nye bestemmelse i straffeloven, hvorefter man nu i Danmark kan straffes for at udøve ikke blot fysisk vold – men også psykisk vold. Bestemmelsen om psykisk vold finder man i straffelovens § 243. Ved psykisk vold har man kriminaliseret en særligt type grov adfærd, […]

Status på de nye regler om konfiskation af biler ved vanvidskørsel

Status på de nye regler om konfiskation af biler ved vanvidskørsel I marts, 2021, trådte nye regler i kraft omhandlende vanvidskørsel. Herefter opnåede politiet ret til at beslaglægge og i sidste ende konfiskere biler, der har været anvendt til vanvidskørsel – og dette uanset om den pågældende bil var ejet af føreren. Konfiskation af bilen […]