Tvangsfjernelse

Hos Advokathuset Eegholm har vi stor erfaring med de komplicerede regler, der gælder for tvangsfjernelse af børn. Vi har altid mennesket i centrum og har stor forståelse for, hvor indgribende det er at stå overfor den risiko at få sit barn tvangsfjernet.

Det er vores vigtigste opgave at bistå dig og dit barn og sørge for, at kommunen bliver gjort opmærksom på ethvert forhold, der taler imod tvangsfjernelse. Vi stiller også skarpt på, at de formelle regler overholdes, og vi holder derfor også kommunen ansvarlig for sagsbehandlingsfejl, og vi sørger for at alle sagsbehandlingsfrister bliver overholdt.

Hvis dit barn er blevet tvangsfjernet, kan vi hjælpe dig med at klage, og vi vejleder dig om dine rettigheder til samvær med dit barn.

Vær særligt opmærksom på, at du har ret til gratis bistand i sager, der omhandler tvangsfjernelse af børn. Ligeledes har børn, der er fyldt 12 år, ret til advokatbistand under behandlingen af sagen.

Du kan med fordel kontakte os allerede ved første mistanke om, at kommunen påtænker at starte en sag om tvangsfjernelse.