Bi­stands­advokat

Bistandsadvokat

Vi har erfarne advokater, der kan bistå dig i straffesager, hvor du er den forurettede. Ofre for alvorlige forbrydelser såsom vold, voldtægt, incest og lignende har ret til at få en bistandsadvokat. Som bistandsadvokat er vores fornemmeste opgave at varetage offeret og dennes interesser bedst muligt. Med en bistandsadvokat kan du forvente at få hjælp, råd og vejledning under hele sagens forløb. Dette gælder både under efterforskningen og hvis sagen skal for retten.

Som bistandsadvokat hjælper vi dig, som offer i en straffesag, med følgende:

  • Deltager i afhøringer hos politiet sammen med dig
  • Hjælper med henvisning til andre former for hjælp såsom hjælp fra en psykolog
  • Forklarer, hvordan en straffesag fungerer og forbereder dig på eventuelle afhøringer i retten
  • Står dig bi i retslokalerne ved eventuelle afhøringer
  • Opgør dit erstatningskrav og hjælper med dokumentation
  • Rejser dit erstatningskrav over for voldsmanden, forsikringsselskabet eller Erstatningsnævnet
  • Bistår i forbindelse med indkrævning af tilkendt erstatning, herunder om nødvendigt ved Erstatningsnævnet


Som din advokat sørger vi for, at du er velinformeret om hvert enkelt step i processen, så du hele tiden ved hvad der skal ske og kan være tryg gennem sagens forløb.

Udgifterne til advokatbistand

Bistanden er uden omkostninger for den forurettede, da staten betaler udgifterne til advokaten.

Du er velkommen til at kontakte os for at høre mere om, hvordan vi kan hjælpe dig som din bistandsadvokat.