Status på de nye regler om konfiskation af biler ved vanvidskørsel

Status på de nye regler om konfiskation af biler ved vanvidskørsel

I marts, 2021, trådte nye regler i kraft omhandlende vanvidskørsel. Herefter opnåede politiet ret til at beslaglægge og i sidste ende konfiskere biler, der har været anvendt til vanvidskørsel – og dette uanset om den pågældende bil var ejet af føreren.

Konfiskation af bilen indebærer, at politiet opnår ret til at bortsælge bilen på auktion. Det indvundne ved auktionen beholder politiet i hovedreglen til dækning af omkostninger og tab, herunder eksempelvis hvor staten har udbetalt erstatning til ofre for vanvidskørslen i medfør af offererstatningsloven. Er der pant i bilen, tilgår det indvundne dog i første led panthaveren.

Hvad er vanvidskørsel?

I dansk ret udgør vanvidskørsel:

  • Kørsel med en hastighedsoverskridelse på mere end 100 %, dvs. eksempelvis, hvor der køres mere end 100 km/t i en zone, hvor der må køres 50 km/t,
  • Kørsel med en hastighed på 200 km/t eller mere;
  • Spirituskørsel med en promille, der måler over 2,00,
  • Farlig eller potentielt livstruende kørsel – dette kan eksempelvis være chikanekørsel, hvor føreren bremser hårdt op foran andre trafikanter uden, det er begrundet i færdselsmæssige årsager, hasarderede overhalinger eller kørsel på cykelsti eller imod færdselsretningen,
  • Kørsel, hvor der sker overtrædelse af konkrete bestemmelser i straffeloven, eksempelvis uagtsomt manddrab,

Status på anvendelse af bestemmelsen

Rigspolitiet har udarbejdet en statistik for perioden 1. april 2021 til 20. marts 2023, hvoraf det fremgår, at der er beslaglagt 1.902 køretøjer. Altså har politiet under anvendelse af de nye regler beslaglagt næsten 2.000 køretøjer beslaglagt inden for de første 2 år efter, at de nye regler er trådt i kraft.

Konfiskation hos andre end føreren

De nye regler tillader som nævnt, at der foretages konfiskation af bilen, selvom den ikke er ejet af føreren. Bilen kan eksempelvis være ejet af førerens forældre, ægtefælle eller et leasingselskab – og dette afskærer således ikke konfiskation.

Det er særligt konfiskation af leasede biler, der har givet anledning til debat, idet man godt kan argumentere for, at leasingselskaberne rammes uforholdsmæssigt hårdt af de skærpede regler for vanvidskørsel. Det kan jo endda være, at det ikke er leasingtageren – altså, den person, der har leaset bilen hos selskabet, og som selskabet har accepteret som kontrahent og fører af bilen – der har overtrådt reglerne; men en helt anden, som leasingtager har lånt bilen ud til, og som leasingselskabet på ingen måde har forudgående kontraheret med eller kendskab til.

Leasingselskaberne har ingen reel mulighed for at forhindre eller forebygge udlån til tredjemænd, som måske endda er notorisk dårlige bilister. Konsekvensen for leasingselskabet efter de nye regler kan alligevel ende med at blive konfiskation af bilen og måske et større økonomisk tab, som ikke nødvendigvis bliver dækket ind.

Hos Advokathuset Eegholm har vi stor erfaring med strafferet. Skulle du ende i en straffe- eller færdselsretlig sag, står vi klar til at bistå dig under sagen.