Ansæt­telsesret

Hos Advokathuset Eegholm rådgiver vi arbejdstagere om juridiske forhold med relation til deres ansættelsesforhold.

Ansættelsesret har mange aspekter og bygger på mange forskellige regelsæt – ikke kun funktionærretten. Det kræver derfor en både bred og dyb viden at rådgive på området. Det har vi hos Advokathuset Eegholm, hvor du som arbejdstager kan få kvalificeret bistand inden for eksempelvis:

  • Direktørkontrakter, herunder incitaments- og fratrædelsesordninger m.m.
  • Ansættelseskontrakter for funktionærer
  • Ansættelsesklausuler, herunder kunde- og konkurrenceklausuler (medarbejders mulighed for at tage kunder eller kolleger med ved jobskifte, at starte egen virksomhed eller blive ansat hos konkurrenter)
  • Manglende udbetaling af løn, ferie, tillæg, bonusser eller pension
  • De immaterielle rettigheder over frembringelser, eksempelvis digitale koder, billeder eller opfindelser, du har gjort under ansættelsen
  • Afskedigelse
  • Bortvisning
  • Ferielovgivningen
  • Fratrædelsesordninger