Advokathuset Eegholm

Din advokat i Midtjylland

Ønsker du at finde en advokat i Herning eller Midtjylland, der kan yde kompetent hjælp på en lang række juridiske områder? En erfaren fagperson, der kan tage dit parti, og gøre alt for, at hændelser udvikler sig til din fordel? Så er du landet det rigtige sted. Advokathuset Eegholm er et kompetent og populært advokatfirma, der behandler den enkelte klient med stor respekt.

Vores advokater er konkrete, grundige og yderst skarpe i deres advokatarbejde. Vi gør alt for, at du føler dig godt tilpas og kommer bedst muligt igennem den pågældende sag. Vores kompetencer retter sig mod private såvel som små og mellemstore virksomheder.

Du kan altid kontakte Advokathuset Eegholm hvis du ønsker, at vi skal hjælpe dig i en bestemt sag, eller du ønsker at forhøre dig om dine mulighed for juridisk rådgivning.

Derfor skal du vælge Advokathuset Eegholm

Som klient hos Advokathuset Eegholm føler du dig godt behandlet fra start til slut, og du vil opleve, at der er nogle helt basale kerneværdier, vi står for. Disse kerneværdier er:
  • Stærk, kompetent og personlig rådgivning
  • Dedikeret team med evne for indlevelse i netop din sag
  • Høj faglighed
  • Gensidig tillid
  • Åben dialog i et sprog, du forstår
  • Bredt juridisk spektrum
  • Lokal forankring

Et godt samarbejde mellem advokat og klient

For Advokathuset Eegholm er det vigtigste, at vores klienter føler sig trygge gennem hele processen. Hvis du, som klient, ikke føler dig hørt, så vil oplevelsen for dig heller ikke være god. Derfor er det vigtigt for os at dialogen mellem advokat og klient er åben og foregår i et sprog alle forstår, så du, som klient, hele tiden føler dig informeret og taget hånd om.

Vores advokater er især kendte for deres nytænkning og kreative tilgang til sagerne for at opnå det bedst mulige resultat for klienterne. Gennem flere års erfaring har advokaterne opbygget evnen til at gennemskue de sager, de har mellem hænderne, så de hurtigt finder de stærke og svage punkter. Det bedste resultat opnås ved at anskue sagen fra flere forskellige vinkler, så enhver mulighed vurderes grundigt.

Forsikring

Advokaterne hos Advokathuset Eegholm er beskikkede som advokater af Justitsministeriet i Danmark og medlemmer af Advokatsamfundet. Advokaterne er ansvarsforsikret og firmaet har stillet garanti efter de af Advokatsamfundet fastsatte regler. Ansvarsforsikringen dækker al advokatvirksomhed. Codan Forsikring A/S, Gammel Kongevej 60, 1790 København V er ansvarsforsikrer og garantistiller.

Advokathuset Eegholm anvender ikke aftaleklausuler om lovvalg og/eller værneting, medmindre dette aftales individuelt.

Legitimation og hvidvask

Som advokatfirma har vi pligt til at være opmærksomme på, om vores klienters aktiviteter kan have tilknytning til hvidvask eller finansiering af terrorisme. Reglerne er beskrevet i lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme (hvidvaskningsloven).

Vi har derfor pligt til at sikre os legitimation fra vores klienter og til at underrette Statsadvokaten for Særlig Økonomisk Kriminalitet ved mistanke om hvidvask eller terrorfinansiering.

Som advokatfirmaet er Advokathuset Eegholm forpligtet til at opbevare klientens identitetsoplysninger i minimum 5 år.

Vores klienter vil derfor i visse sagstyper opleve, at vi anmoder om kopi af klientens pas eller kørekort, når klientforholdet etableres. Hvis klienten ikke er fysisk til stede for at legitimere sig, skal vi ud over ovennævnte billedlegitimation kræve kopi af f.eks. sygesikringskort.

Hvis klienten er et selskab, vil vi indhente en selskabsrapport fra Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, ligesom vi vil anmode om kopi af pas eller kørekort fra de fysiske personer, der ejer eller kontrollerer selskabet.

Det gælder eksempelvis ved boligkøb eller stiftelse af selskab. Det er da et krav et hvidvaskreglerne i Danmark, at vi modtager den anmodede kopi af klientens legitimation, før vi kan bistå i sagen.

Personerne

Advokathuset EEgholm Rene

René Knudsen

Advokat (H), Partner
Advokathuset EEgholm Jeppe

Jeppe Hammer

Advokat, Partner
Advokathuset EEgholm Anne Grete

Anne Grethe Graversgård

Advokatsekretær / Juridisk sagsbehandler
Advokathuset EEgholm Lise

Lise Poulsen

Advokatsekretær / Inkassosagsbehandler
Advokathuset EEgholm Petronela

Petronela Mereu-Danceanu

Tolk / Juridisk sagsbehandler