Rets­sager

Er du blevet part i en juridisk tvist, er der kompetent hjælp og mange års erfaring at trække på hos Advokathuset Eegholm.

Vores specialiserede procesadvokater har møderet for by-, lands- og højesteret, samt for sø- og handelsretten.

Rets- og voldgiftsager kan omhandle et bredt spektrum af problemstillinger, og der er sjældent to sager, der er helt ens. Uanset tvistens kerne kan Advokathuset Eegholm hjælpe dig på tre felter:

  • Juridisk rådgivning
  • Tilrettelæggelse af en sag
  • Førelse af en sag


Modsat hvad man umiddelbart kunne tro, udgør selve juraen, dvs. lovene og paragrafferne, typisk kun en lille del af advokatens kompetence i forbindelse med en tvist. Resten handler om beviserne. Om at stille de rigtige spørgsmål og fremskaffe den rigtige dokumentation. Det kan vi hos Advokathuset Eegholm, ligesom vores mangeårige erfaring sikrer dig et andet afgørende aspekt, nemlig at din sag bliver fremført korrekt over for den dommer eller de dommere, der i sidste ende afgør udfaldet af den.