Nye regler skal sikre danskerne større tryghed i nattelivet

Nye regler skal sikre danskerne større tryghed i nattelivet

I juni vedtog Folketinget en række ændringer i lov om politiets virksomhed og lov om vagtvirksomhed med ikrafttræden den 1. juli 2022.

Formålet med ændringerne er at styrke indsatsen mod utryghedsskabende adfærd og kriminalitet i nattelivszoner samt en udvidelse af adgangen til vagtvirksomhed på offentlige områder. Loven gennemfører herved dele af det tryghedsudspil, som regeringen fremlagde under benævnelsen ”Et tryggere Danmark” tilbage i november, 2021.

Med loven indføres krav om en autoriseret vagt eller dørmand på serveringssteder, hvorfra der serveres alkohol med en procent på 2,8 eller derover og som er beliggende i nattelivszoner. Kravet om dørmand eller vagt gælder i tidsrummet fra kl. 00.00 til kl. 5.00.

Loven giver endvidere politiet kompetence til at bortvise potentielle ballademagere fra en eller flere nattelivszoner for resten af natten. Såkaldte ballademagere kan være personer, der i forvejen er kendt af politiet, og som er tidligere straffet.

Politiet har desuden ved den nye lov mulighed for med vejmyndighedens samtykke at træffe afgørelse om forbud for ikke-nødvendig kørsel i udvalgte nattelivszoner mellem kl. 00.00 og kl. 5.00. Dette med henblik på at skabe ekstra sikkerhed i zoner, hvor flere værtshuse ligger på samme gade.

Slutteligt sker der en udvidelse af adgangen for private vagtvirksomheder til at udøve vagtvirksomhed på jernbanestationer, hvilket betyder at DSB har mulighed for at indsætte vagter på S-togsstationer.