Ansæt­telsesret

Hos Advokathuset Eegholm rådgiver vi arbejdsgivere om juridiske forhold i relation til virksomhedens ansættelsesforhold.

Ansættelsesret har mange aspekter og bygger på mange forskellige regelsæt – ikke kun funktionærretten. Det kræver derfor en både bred og dyb viden at rådgive på området. Det har vi hos Advokathuset Eegholm, hvor du som arbejdsgiver kan få kvalificeret bistand inden for eksempelvis:

  • Direktørkontrakter, herunder incitaments- og fratrædelsesordninger m.m.
  • Ansættelseskontrakter for funktionærer
  • Ansættelsesklausuler, herunder kunde- og konkurrenceklausuler (medarbejders mulighed for at tage kunder eller kolleger med ved jobskifte, at starte egen virksomhed eller blive ansat hos konkurrenter)
  • Afskedigelse
  • Bortvisning
  • Ferielovgivningen
  • Fratrædelsesordninger for direktører og funktionærer
  • Tvister om fx udbetaling af bonus eller pension


Et af de specialområder, der kræver særlig juridisk indsigt, er kontrakter i forhold til handelsagenter. Også på dette felt kan du få kompetent rådgivning hos Advokathuset Eegholm.