Ægteskab og skilsmisse

Hos Advokathuset Eegholms erfarne familieadvokater kan du hente hjælp og rådgivning inden for alle de juridiske forhold, der handler om ægteskab og børn.

Vi kan rådgive og bistå dig under sager ved familieretten indenfor bl.a. følgende emner:

  • Ægtepagt
  • Separation og skilsmisse
  • Bodeling ved skilsmisse, herunder udarbejdelse af bodelingsaftale
  • Forældremyndighed og samvær

Ægtepagt

Det er langt fra alle ægtepar, der har brug for en ægtepagt. Men i nogle tilfælde er der omstændigheder, der gør det fornuftigt at lave en særlig aftale for, hvordan fx parternes pension eller særligt definerede midler eller værdier skal deles i tilfælde af en skilsmisse.

Hos Advokathuset Eegholm får I grundig rådgivning og en faglig vurdering af, om I overhovedet bør få lavet en ægtepagt.

Separation og skilsmisse

Hvert år vælger omkring 15.000 ægtepar i Danmark at gå hver til sit og blive separeret og i de fleste tilfælde efterfølgende skilt. Desværre er der langt imellem solstrålehistorierne om ”den lykkelige skilsmisse”.

Enhver skilsmisse starter ved Familieretshuset. I forbindelse med skilsmissen skal der bl.a. laves en aftale om delingen af jeres ejendele (bodeling). Vi anbefaler på det kraftigste, at en bodelingsaftale udarbejdes som en skriftlig aftale, begge ægtefæller underskriver. Det gælder også, selvom I indgår aftalen på god fod og på egen hånd uden hjælp fra Familieretshuset eller advokat. Det er muligt blot at benytte Advokathuset Eegholm til at udarbejde jeres bodelingsaftale, så den er klar til jeres underskrift.
Kan du og din ægtefælle ikke blive enige om vilkårene for skilsmissen, fx i forhold til bodeling eller spørgsmålet om forældremyndighed, vil det ofte være nødvendigt at hente råd og bistand hos en erfaren familieadvokat.

Advokathuset Eegholm vejleder dig da bl.a. om, hvordan du bedst gavner din sag, og vi hjælper med at få relevante oplysninger frem.

For os er det vigtigt at understrege, at vi stræber efter at slukke ilden frem for at puste yderligere til den. I vores verden handler det nemlig ikke om at ende med en taber og en vinder i en skilsmissesag; men om at to mennesker – plus eventuelle børn – skal komme bedst muligt videre med hver deres liv. Vi har derfor menneskerne i fokus, når vi behandler familieretlige sager. Det gælder naturligvis ægtefællerne – og ikke mindst de børn, der står tilbage med en mor og far, der ikke længere skal være sammen; men som alligevel gerne skal kunne tale sammen om vigtige ting som at få kørsel til fritidsinteresser og samværsordninger til at gå op.