Undgå som nybygger at komme i klemme, hvis dit byggefirma går konkurs

Undgå som nybygger at komme i klemme, hvis dit byggefirma går konkurs

Det stigende antal af konkurser i bygge- og anlægsbranchen, som vi lige nu ser i Danmark, er bekymrende på flere niveauer. Dels er der iværksætterdrømmen, der braser, dels er der tabet af arbejdspladser, og dels er der de mange familiers byggeprojekter, som pludselig går i stå. Tilbage står nybyggerne med det store spørgsmål: Hvad gør vi nu?

Læs her om, hvorfor vi lige nu ser et stigende antal af konkurser i netop den branche, samt hvad du som nybygger kan gøre for at forebygge at komme i klemme og ikke mindst bedst muligt løse situationen, hvis dit byggefirma skulle gå konkurs midt i byggeprocessen.

Stigende antal konkurser i anlægs- og byggebranchen

Det er både små og store byggevirksomheder, der har været tvunget til at dreje nøglen om. Hvor sommeren normalt er gyldne dage for håndværkere, der arbejder både bedst og hurtigst i de lange perioder uden vind, regn og sne, har stigende priser og lange leveringstider på byggematerialer denne sommer i stedet presset branchen og udhulet virksomhedernes muligheder for avance. Det skyldes især, at der oftest arbejdes ud fra fastprisaftaler, så prisstigninger ikke uden videre kan sendes videre til kunden, og entreprenøren må i stedet alene bære den store merudgift.

Hvad gør du som nybygger?

Det er ikke kun den forliste virksomheds ejere og leverandører, der risikerer at lide tab ved en konkurs. Også slutkunderne – nybyggerne – risikerer at komme gevaldigt i klemme og at stå med et halvfærdigt hus uden penge til at færdiggøre projektet.

Din advokat er en vigtig medspiller i særligt den indledende proces, hvor aftalerne skal indgås. Overvej derfor altid, om det er pengene værd at prioritere udgiften til advokatrådgivning, inden du underskriver med byggefirmaet.

For at forebygge og sikre dig den bedst mulige retsstilling, hvis dit byggefirma skulle gå konkurs, bør du som minimum være opmærksom på følgende:

 • Undersøg byggefirmaets økonomi. Du kan trække regnskaber for byggefirmaet i Det Centrale Virksomhedsregister på http://www.cvr.dk.
 • Undgå så vidt muligt forudbetaling, a’conto-afregning, depositum og anden sikkerhedsstillelse. Dette særligt, hvis du er usikker på byggefirmaets økonomiske fundament.
 • Undersøg anmeldelser af byggefirmaet og dets evne til at leve op til og overholde aftaler, herunder tidsfrister.
 • Læs grundigt bestemmelserne i aftalen om byggefirmaets muligheder for at kræve prisstigninger, hvis eksempelvis materialepriser stiger, for at udskyde overtagelsesdagen og for at kræve retten til at færdiggøre byggeprojektet, selvom de ikke kan overholde deadlines og de øvrige aftaler, I har indgået.
 • Vær også særligt opmærksom på dine rettigheder og forpligtelser i tilfælde af byggefirmaets konkurs.
 • Det er vigtigt at holde styr på betalinger og dokumentation i forbindelse med byggeriet. På den måde er du sikret mod uberettigede krav fra konkursboet, ligesom du bedst muligt sikrer, at du modtager eventuel forudbetaling retur, hvis du er berettiget hertil.

Er du som nybygger endt i den uheldige situation, at dit byggefirma er gået konkurs, er følgende et forslag til, hvordan du bedst muligt løser situationen:

 • Konkursboets kurator bør først og fremmest kontaktes med henblik på at afklare, hvorvidt boet ønsker at indtræde i aftalen. Det har konkursboet i udgangspunktet ret til, og i så fald skal boet leve op til den indgåede aftale i enhver henseende.
 • Det er vigtigt at sørge for at beskytte ejendommen, således at der ikke sker skader. Det kan fx være ved at sørge for at dække det allerede etablerede til.
 • Det er ligeledes en god ide at sikre mod tyveri og at holde øje med huset.
 • Det kan være en god ide at få en byggesagkyndig til at gennemgå huset og notere fejl og mangler samt status på byggeriet. Det er en stor hjælp til det firma, der skal bygge huset færdigt.
 • Kontakt din bank for status på det økonomiske. Det er i særlig grad relevant, hvis du har forudbetalt helt eller delvist.

Hvis du har spørgsmål eller brug for hjælp i en byggesag, er du altid velkommen til at kontakte Advokathuset Eegholm. Det koster ikke noget at spørge hos os.

Hvis du vil vide mere om de nye konkursregler om rekonstruktion kan du læse dem her:

https://adv-eegholm.dk/2022/08/30/aendringer-i-konkursloven/