Vores rumænske Facebook-konto er blevet hacket

Vores rumænske Facebook-konto er blevet hacket

Advokathuset Eegholm må desværre meddele, at vores rumænske Facebook-konto i sidste uge er blevet hacket.

Det drejer sig om følgende Facebookside:

Casa de avocatură Eegholm – https://www.facebook.com/profile.php?id=100087912776406

Det fulde omfang af angrebet kendes endnu ikke; men vi er via vores klienter blevet bekendte med, at nogle over Facebook er blevet kontaktet af vores rumænske Facebook-side med opkrævning af salær eller depositum.

Vi opfordrer vores klienter til at henvende sig direkte til os på kontaktmail: post@adv-eegholm.dk eller jh@adv-eegholm.dk, hvis I modtager henvendelser fra vores gamle Facebook-side, eller hvis I er det mindste i tvivl om legitimiteten i en henvendelse fra Advokathuset Eegholm. Vi står også til disposition for ethvert spørgsmål, som vores klienter måtte have til angrebet.

Den nye rumænske – og herefter officielle Facebook-side – for Advokathuset Eegholm vil blive meddelt på vores danske Facebook-side, når den er oprettet. Indtil da har Advokathuset Eegholm ikke en rumænske Facebook-side. Oplysning om andet, der fremgår på andre sider – herunder den gamle Facebook-side – stammer således ikke fra Advokathuset Eegholm.

Vi understreger, at Advokathuset Eegholm aldrig vil henvende sig uopfordret til klienter via Facebook. Platformen anvendes alene til opslag eller besvarelse af henvendelser. Vi understreger også, at vi aldrig under nogen omstændigheder vil opkræve salær, depositum eller andet via Facebook.

Det indskærpes, at der ikke er sket angreb mod systemer, der opbevarer persondata eller oplysninger om igangværende eller afsluttede klientsager.

Forholdet vil blive anmeldt til politiet og Facebook.