Køb og salg af virksom­heder

Skal du købe eller sælge en virksomhed, er der en lang række overvejelser, der skal gøres – og gøres grundigt.

Hos Advokathuset Eegholm har vi gennem årene været aktive medspillere i et utal af handler. Fra ukomplicerede virksomhedsoverdragelser til frasalg af isolerede aktiviteter, fusioner og generationsskifter.

Generationsskifte

Et salg i forbindelse med generationsskifte er noget helt specielt. Ganske enkelt fordi der i disse handler ofte er meget mere end kold jura og tørre tal i spil. Her handler det i høj grad om følelser og personlige bånd. Derfor skal du være forberedt på, at vi i den forberedende fase spiller djævlens advokat og bringer de ømtålelige emner på bordet, der alt for ofte fører til stridigheder og ødelagte relationer, hvis der ikke på forhånd er skabt helt klare linjer i købekontrakten, aktionæroverenskomsten eller andre afgørende aftaler. I sidste ende er det nemlig vores opgave som rådgivere at lave en model for generationsskiftet, der skaber tryghed for alle parter – og som samtidig holder en bagdør åben for køber, hvis virkeligheden viser sig at være for langt fra drømmene og visionerne.

Anden virksomhedsoverdragelse

Skal du købe eller sælge en virksomhed (eller dele af den, eventuelt konkrete aktiviteter), rådgiver Advokathuset Eegholm på alle relevante områder, fx:
  • Pris i forhold til krav og rettigheder
  • Kunde- og konkurrenceklausuler
  • Hæftelse for gæld, herunder gamle skattekrav
  • Immaterielle rettigheder

Foruden kompetent rådgivning bistår Advokathuset Eegholm med de praktiske ydelser, der er en del af en virksomhedsoverdragelse, herunder en juridisk due dilligence-undersøgelse. Undersøgelsen sikrer køber imod ubehagelige juridiske overraskelser i forhold til fx bonusordninger, ansættelseskontrakter, leverandørkontrakter, garantiordninger, leasingkontrakter, lejekontrakter og tinglysninger.