Forældreansvarssager

Står du foran separation eller skilsmisse, er der en række væsentlige forhold omkring jeres børn, som I skal blive enige om.

Som udgangspunkt har man fællesforældremyndighed over fælles børn og skal således træffe alle de væsentlige beslutninger omkring jeres børn i fællesskab.

I skal herudover nå til enighed om væsentlige forhold som bopælsretten og samværsret til den forælder, der ikke har børnenes bopæl.

Kan I ikke nå til enighed, er der normalvis hjælp at hente hos Familieretshuset, der vil forsøge at mægle en løsning mellem jer. Lykkes det ikke at nå til enighed i Familieretshuset, er eneste mulighed, at der anlægges sag ved Familieretten.

Hos Advokathuset Eegholm er vi eksperter indenfor forældreansvarssager, og vi står klar til at hjælpe dig, uanset hvor langt du er i processen. Vi yder kompetent og specialiseret rådgivning, uanset hvor I er i processen – dvs. uanset om du kun går og overvejer skilsmisse, eller du står foran at skulle i Familieretten.

Skal du i Familieretshuset eller Familieretten, sørger vi for, at alle væsentlige aspekter i din sag bliver belyst, inden du indgår en bindende aftale, eller der træffes en afgørelse i retten.

Du har ret til at have din advokat med både ved møder i Familieretshuset og i Familieretten. Så længe sagen enten er helt ude af det offentlige system, eller den ”kun” behandles i Familieretshuset, vil advokatbistand som hovedregel ydes for din regning. Der vil her ikke normalvis være mulighed for offentlig beskikkelse af advokat eller retshjælpsdækning.

I Familieretten er der mulighed for at opnå fri proces til advokatbistand, hvis du opfylder de økonomiske betingelserne herfor.

Du er velkommen til at kontakte os og drøfte dine muligheder for, hvordan vi kan hjælpe dig i din sag.