Lejeret

Uanset om du står på erhvervslejekontrakten som lejer eller udlejer af et erhvervslejemål, kan du hente værdifuld rådgivning hos Advokathuset Eegholm.

Mens lovgivningen inden for privat boligudlejning i stor udstrækning er ufravigelig, er der i noget højere grad aftalefrihed, når det gælder erhvervslejemål. Samtidig er området så mangesidet og de enkelte situationer så forskellige, at det sjældent vil være tilstrækkeligt at benytte sig af et standarddokument fra eksempelvis en ejendomsmægler. I stedet er der brug for en advokat med indsigt i området til at sikre dig mod ubehagelige overraskelser – uanset om du er lejer eller udlejer.

Går du til Advokathuset Eegholm, bistår vi med at udarbejde en lejekontrakt, der modsvarer dine ønsker og behov. I den sammenhæng skal du være opmærksom på, at lejelovgivningen indeholder mange faldgruber, som det er nemt at falde i uden den fornødne ekspertise ved hånden.

Et af de områder, vi typisk vil have skarpt fokus på, er benyttelsen af lejemålet. Ikke mindst på det felt er det nemlig afgørende, at aftalen er meget præcis. Må lejemålet eksempelvis afstås eller fremlejes?

Også aftalens varighed og muligheden for opsigelse er vigtige punkter. Skal lejer eksempelvis foretage betydelige forandringer og dermed investeringer i lejemålet i forbindelse med udførelsen af sit erhverv, kan det være relevant at overveje uopsigelighed fra udlejers side. Omvendt skal aftalen være meget klar omkring istandsættelse og overtagelse, hvis lejer på et tidspunkt opsiger den.

Herudover vil vi se på centrale punkter som leje (pris), regulering af lejen og vedligeholdelsespligt.