Nyheder

Følg med her på siden for de seneste nyheder fra Advokathuset Eegholm.
Forældreansvarssager

Forældreansvarssager

Forældreansvarssager I dette indlæg vil vi stille skarpt på nogle væsentlige aspekter, som du og din partner skal tage stilling til, hvis I skal skilles eller går fra hinanden, og I har fælles børn. Det er oftest bopæl, samvær og forældremyndigheder, som giver...

Uskyldsformodningen

Uskyldsformodningen

Uskyldsformodningen I dette indlæg kigger vi uskyldsformodningen i dansk ret, der stammer fra den latinske grundsætning om ”In dubio pro reo”, som kan oversættes til, at i en straffesag skal enhver rimelig – eller begrundet – tvivl komme den tiltalte til gode....

Ændringer i konkursloven

Ændringer i konkursloven

Ændringer i konkursloven I dette indlæg kigger vi på en nylig ændring i konkursloven, der trådte i kraft den 17. juli 2022. Med loven implementeres det EU-retlige rekonstruktions- og insolvensdirektiv i dansk ret. Hertil indsættes et nyt afsnit i konkursloven, der har...

Aktuelle emner: Huslejestigninger ifølge udviklingen i nettoprisindekset

Aktuelle emner: Huslejestigninger ifølge udviklingen i nettoprisindekset

Aktuelle emner: Huslejestigninger ifølge udviklingen i nettoprisindekset Hos Advokathuset Eegholm vil vi sommetider i vores indlæg tage et kig på aktuelle emner af samfundsmæssig interesse. Mange har nok hørt, at inflationen i Danmark – og verden – er særligt høj i...

Nye regler skal sikre danskerne større tryghed i nattelivet

Nye regler skal sikre danskerne større tryghed i nattelivet

Nye regler skal sikre danskerne større tryghed i nattelivet I juni vedtog Folketinget en række ændringer i lov om politiets virksomhed og lov om vagtvirksomhed med ikrafttræden den 1. juli 2022. Formålet med ændringerne er at styrke indsatsen mod utryghedsskabende...