Regeringen planlægger at afskaffe Store Bededag

Regeringen planlægger at afskaffe Store Bededag – Hvad betyder det for dig?

Det kan næppe være gået nogens næse forbi, at Regeringen har fremsat forslag om at afskaffe Store Bededag, således at dagen ikke længere skal anses som en helligdag, men som en almindelig arbejdsdag.

Regeringen har sendt lovforslaget til høring den 19.01.2023, hvorefter forslagets § 1 lyder, at Store Bededag anses som en almindelig arbejdsdag, hvor de løn- og ansættelsesvilkår, som i øvrigt gælder på almindelige arbejdsdage, finder anvendelse.

Med forslaget følger endvidere et løntillæg til lønmodtagere, der modtager fastløn. Tillægget opgøres til 0,45 procent af årslønnen og optjenes således løbende. Det afregnes to gange om året eller løbende sammen med udbetalingen af lønnen.

Timelønnede skal ifølge forslaget aflønnes efter aftale for, hvad der gælder for en almindelig arbejdsdag. Hvis og såfremt, der skal ske betaling for overarbejde, skal dette aftales særskilt.

Hvis forslaget vedtages, betyder det i praksis, at Store Bededag ikke vil kunne fradrages i opgørelse af arbejdstiden efter kollektive overenskomster og individuelle ansættelseskontrakter m.v. Hertil vil man ikke længere blive kompenseret for tabt helligdagsbetaling for at arbejde på Store Bededag eller modtage helligdagstillæg for arbejde på Store Bededag.