Priser

Advokat snakker i telefon med klient

Hos Advokathuset Eegholm arbejder vi målrettet mod at gøre op med fordommen om, at advokatregninger er uigennemskuelige, og at ”taxameteret tikker” fra det sekund, vi besvarer telefonen.

Ved sagens opstart modtager vores forbrugerklienter altid en ordrebekræftelse. Af ordrebekræftelsen fremgår hvis muligt prisen på vores ydelse eller et overslag herpå. Som minimum vil du blive oplyst om den konkrete timetakst i sagen samt grundlaget for den endelige salærberegning. Den endelige afregning vil være 100 % åben og gennemskuelig. Du kan med andre ord se præcist, hvad du har fået for pengene.

Timepriserne hos Advokathuset Eegholm er som følger:

Advokatsats:

2.000-2.250 kr. + moms
(2.500,00-2.812,50 kr. inkl. moms)

Fuldmægtig­sats:

1.000-1.500 kr. + moms
(1.250 – 1.875 kr. inkl. moms)

Advokat­sekretær:

700 kr. + moms
(875 kr. inkl. moms)

Den endelige afregning og dermed prisen på vores ydelser i den konkrete sag afhænger – udover af tidsforbruget – af sagens kompleksitet og omfang, det hermed forbundne ansvar samt det ved vores bistand opnåede resultat.

Vi vil i enhver sag undersøge muligheden for at få dækket dine omkostninger til vores ydelser via fri proces eller retshjælpsdækning.

Afregning sker ved sagens afslutning, medmindre andet udtrykkeligt fremgår af vores ordrebekræftelse.

Prisen på konkrete ydelser

Boligkøb (parcel­hus­handler)
7.500 kr. inkl. moms
Sameje­overens­komst
Fra 5.000 kr. inkl. moms
Testa­mente
Fra 4.000 kr. inkl. moms
Børne­testa­mente
1.250 kr. inkl. moms
Fremtids­fuld­magt
3.750 kr. inkl. moms
Gensidig fremtids­fuld­magt
5.000 kr. inkl. moms
Ægtepagt
Fra 3.750 kr. inkl. moms
Simpelt gældsbrev
2.500 kr. inkl. moms

De ovenstående priser er med forbehold for, at klienten i den enkelte sag kan have særlige ønsker til fremgangsmåde, eksempelvis at der ønskes flere eller længere møder end sædvanligt eller særligt specialiseret eller omfattende rådgivning. Tilsvarende gælder, hvis ydelsen, der ønskes, viser sig særligt kompliceret eller tidskrævende. Du varsles naturligvis på forhånd, hvis ikke vi kan tilbyde vores normale pris.

Du er altid velkommen til i den konkrete sag at forespørge til en forudgående fastprisaftale.

I visse tilfælde, hvor der ønskes flere ydelser under samme sag, kan der som ”pakkeløsning” tilbydes en lavere pris pr. ydelse end den ovenstående. Dette eksempelvis, hvor der også ønskes gensidigt testamente og fremtidsfuldmagt udarbejdet i forbindelse med gennemgang af bolighandel. Forespørg gerne hertil hos vores advokater.

Vi har særlige priser på deltagelse af tolk på møder og oversættelse af dokumenter til de sprog, vi her på siden anfører at tilbyde oversættelse til. Spørg for pris herpå.

Betaling til andre end Advokathuset Eegholm

I visse tilfælde skal der som naturligt led i ydelsen betales gebyrer eller afgifter til andre end Advokathuset Eegholm– som oftest til offentlige myndigheder. Vi rådgiver altid herom på forhånd. Af de mest sædvanlige tilfælde kan fremhæves:

Retsafgift ved anlæg af retssag
Fra 750 kr.
Notarpå­tegning af dokument ved retten
300 kr.
Ting­lysning af skøde
Afhængig af købes­ummen
Ting­lysning af ægtepagt
kr. 1.850
Pant i bil eller fast ejendom
Afhængig af det pant­sikrede beløb