Iværksætteri

Som iværksætter vil du opleve, at der er mange beslutninger, der skal træffes, og det allerede inden, at selskabet er stiftet. Hvilken selskabsform skal du vælge, hvordan sikrer du, at du har den fornødne selskabskapital til stede til at stifte et selskab, og hvordan registrerer du selskabet korrekt i Det Centrale Virksomhedsregister?

Det kan på lang sigt vise sig dyrt at fravælge advokatrådgivning i forbindelse med stiftelsen af et nyt selskab. Selskabsreglerne er med tiden blevet mere strikse, og konsekvenserne ved ikke at overholde dem er tilsvarende blevet skærpet. Vidste du eksempelvis, at Erhvervsstyrelsen kan begære din virksomhed tvangsopløst, hvis ikke du har foretaget de korrekte registreringer i Det Centrale Virksomhedsregister – dvs. akkurat som, hvis ikke du havde indleveret årsrapport til tiden?

Hos Advokathuset Eegholm har vi stor erfaring med at rådgive iværksættere om de mange spørgsmål, der trænger sig på, inden og i forbindelse med opstarten af ny virksomhed. Det gælder såvel de store juridiske overvejelser, man skal gøre sig, som det mere lavpraktiske med at udarbejde selskabsdokumenterne og få stiftet selskabet på korrekt og lovlig vis. Vi sikrer således, at du får skabt et stabilt juridisk fundament helt fra starten, så du undgår ubehagelige overraskelser hen ad vejen. Vi rådgiver dig bl.a. med spørgsmål som

  • Hvilken selskabsform bør du vælge?
  • Er der behov for en ejeraftale?
  • Skal der laves en holdingkonstruktion?
  • Hvad med patenter og varemærkeregistreringer?
  • Bør du få lavet en ægtepagt, der sikrer dig virksomheden i tilfælde af skilsmisse?

Hvis økonomien bliver stram

Som en vigtig del af vores iværksætterrådgivning hjælper vi dig også med at lave en juridisk konstruktion, der sikrer dig mod, at eventuelle økonomiske trængsler i din virksomhed kan komme til at trække tæppet væk under din privatøkonomi.

Samarbejde med Erhvervsrådet

Advokathuset Eegholm har et tæt samarbejde med Erhvervsrådet for Herning og Ikast-Brande. Vi deltager således ofte i iværksætterkurser og -seminarer, hvor vi sætter fokus på de juridiske spørgsmål, der er allermest vigtige at forholde sig til som nystartet virksomhedsejer. Du kan læse mere om Erhvervsrådets tilbud til iværksættere her.


Vil du høre mere om, hvordan Advokathuset Eegholm kan hjælpe dig godt i gang, er du velkommen til at kontakte vores specialiserede advokater.