Aktuelle sager: Højesteretsdom om konfiskation af biler for vanvidskørsel

Aktuelle sager: Højesteretsdom om konfiskation af biler for vanvidskørsel Højesteret afsagde i slutningen af 2022 dom i en sag om et omdiskuteret emne – nemlig, hvorvidt politiet må beslaglægge og konfiskere biler i forbindelse med hasarderet kørsel, hvor ejeren selv ikke har været involveret i kørslen. Siden ikrafttræden af ny lovgivning herom i 2021 har […]

Regeringen planlægger at afskaffe Store Bededag

Regeringen planlægger at afskaffe Store Bededag – Hvad betyder det for dig? Det kan næppe være gået nogens næse forbi, at Regeringen har fremsat forslag om at afskaffe Store Bededag, således at dagen ikke længere skal anses som en helligdag, men som en almindelig arbejdsdag. Regeringen har sendt lovforslaget til høring den 19.01.2023, hvorefter forslagets […]

Aktuelle sager: Afgørelse om kildebeskyttelse

Aktuelle sager: Afgørelse om kildebeskyttelse Retten i Herning har den 6. december 2022, truffet afgørelse om, at to journalister ikke har pligt til at udlevere 45 timers råoptagelser fra danske minkfarme til politiet. Afgørelsen er vigtig ud fra den betragtning, at den stadfæster, at vi i Danmark arbejder med en særlig beskyttelse af fortrolighedsforholdet mellem […]

Vores rumænske Facebook-konto er blevet hacket

Vores rumænske Facebook-konto er blevet hacket Advokathuset Eegholm må desværre meddele, at vores rumænske Facebook-konto i sidste uge er blevet hacket. Det drejer sig om følgende Facebookside: Casa de avocatură Eegholm – https://www.facebook.com/profile.php?id=100087912776406 Det fulde omfang af angrebet kendes endnu ikke; men vi er via vores klienter blevet bekendte med, at nogle over Facebook er […]

Forældreansvarssager

Forældreansvarssager I dette indlæg vil vi stille skarpt på nogle væsentlige aspekter, som du og din partner skal tage stilling til, hvis I skal skilles eller går fra hinanden, og I har fælles børn. Det er oftest bopæl, samvær og forældremyndigheder, som giver anledning til konflikter mellem forældre i forbindelse med skilsmisse. Familieretshuset En skilsmissesag, […]

Uskyldsformodningen

Uskyldsformodningen I dette indlæg kigger vi uskyldsformodningen i dansk ret, der stammer fra den latinske grundsætning om ”In dubio pro reo”, som kan oversættes til, at i en straffesag skal enhver rimelig – eller begrundet – tvivl komme den tiltalte til gode. Princippet er et udtryk for, at vi hellere ser ti skyldige gå fri […]

Undgå som nybygger at komme i klemme, hvis dit byggefirma går konkurs

Undgå som nybygger at komme i klemme, hvis dit byggefirma går konkurs Det stigende antal af konkurser i bygge- og anlægsbranchen, som vi lige nu ser i Danmark, er bekymrende på flere niveauer. Dels er der iværksætterdrømmen, der braser, dels er der tabet af arbejdspladser, og dels er der de mange familiers byggeprojekter, som pludselig […]

Ændringer i konkursloven

Ændringer i konkursloven I dette indlæg kigger vi på en nylig ændring i konkursloven, der trådte i kraft den 17. juli 2022. Med loven implementeres det EU-retlige rekonstruktions- og insolvensdirektiv i dansk ret. Hertil indsættes et nyt afsnit i konkursloven, der har til formål at sætte rammerne for forebyggende rekonstruktionsbehandling. Reglerne giver erhvervsdrivende mulighed for […]

Aktuelle emner: Huslejestigninger ifølge udviklingen i nettoprisindekset

Aktuelle emner: Huslejestigninger ifølge udviklingen i nettoprisindekset Hos Advokathuset Eegholm vil vi sommetider i vores indlæg tage et kig på aktuelle emner af samfundsmæssig interesse. Mange har nok hørt, at inflationen i Danmark – og verden – er særligt høj i 2022, og har man fulgt nyhederne i landet, har man nok også hørt, at […]