Aktuelle sager: Afgørelse om kildebeskyttelse

Aktuelle sager: Afgørelse om kildebeskyttelse

Retten i Herning har den 6. december 2022, truffet afgørelse om, at to journalister ikke har pligt til at udlevere 45 timers råoptagelser fra danske minkfarme til politiet.

Afgørelsen er vigtig ud fra den betragtning, at den stadfæster, at vi i Danmark arbejder med en særlig beskyttelse af fortrolighedsforholdet mellem journalister og deres kilder – også kendt som kildebeskyttelse. Det betyder helt konkret, at mediemedarbejdere, herunder journalister, har en særlig status i retssystemet, når det angår beskyttelsen af deres kilder. Det betyder, at de som udgangspunkt er fritaget for at afgive oplysninger om til politiet.

Beskyttelsen indtræder allerede i det øjeblik, hvor en mediearbejder komme i besiddelse af oplysningerne, og at beskyttelsen ikke først indtræder ved offentliggørelsen. Journalister er i særlig grad fritaget for at afgive oplysninger om kilder, herunder oplysninger, der på den ene eller den anden måde afslører den pågældende kildes identitet.

Optagelserne i den konkrete sag indeholder angiveligt oplysninger, som politiet ønskede i deres efterforskning af minkavlere, der efter politiets vurdering med henblik på at få en højere kompensation snyder med test af afdøde mink.

Optagelserne er lavet af to journalister som research i forbindelse med deres hovedopgave på DMJX. Optagelserne er både blevet brugt hos DR og hos TV2, som sendte en dokumentar i juni om minkfarmens skjulte smitte.

Programmerne handler blandt andet om, at en af landet største minkavlere har brugt en kreativ metode til at coronateste afdøde mink. Minkavleren har alene testet dyr, der med stor sandsynlighed ikke er smittet. Ifølge journalisterne har de fået forklaret, at man ved at teste raske dyr fra fryseren kan opnå en større kompensation end for de mink, der er smittet med corona.

Afslutningsvis vil vi nævne, at kildebeskyttelsen ikke er absolut. Kildebeskyttelsen kan tilsidesættes i sager om alvorlige lovovertrædelser, der efter loven vil medføre en straf på mindst 4 år. Endvidere er det krav, at oplysningerne skal være afgørende for sagens opklaring, og at hensynet til sagens opklaring er tungtvejende.

I dommen fra Retten i Herning er der netop blevet foretaget en afvejning af lovovertrædelsens alvorlighed og på den anden side behovet for, at journalister kan beskytte deres kilder. I den konkrete sag er retten altså kommet frem til at hensynet til kildebeskyttelse vejer tungest.