Gode råd til julehandlen

Gode råd til julehandlen

Det er næppe gået nogens næse forbi, at julen nærmer sig med hastige skridt, og de fleste af os er nok allerede i gang med gaveindkøbene. Desværre kan det jo ske, at en af gaverne skal byttes, eller at en gave viser sig at være defekt. Hvilke rettigheder og forpligtelser har du i den forbindelse – og lige så interessant for dig er nok: Hvilke rettigheder og forpligtelser har sælgeren?

Da vi hos Advokathuset Eegholm godt har bemærket, at der i Danmark ofte også handles brugte varer mellem forbrugere, har vi taget os tiden til både at kigge på hvilke regler der gælder, når der handles i butikker, herunder netbutikker, og når der handles mellem forbrugere.

Sikker handel på nettet

Undersøg, hvem der står bag netbutikken, og ikke mindst hvor pakken sendes fra. Netbutikker i EU skal oplyse deres adresse og kontaktoplysninger, herunder mailadresse. Danske virksomheder skal også oplyse sit CVR-nr. Du kan på http://www.cvr.dk slå dette nummer op og finde oplysninger om virksomheden, folkene bag, og du kan også trække regnskaber, mv.

Det har betydning, hvorfra det, du køber, sendes. Sendes pakken fra et land uden for EU, kan der komme told og moms oven i prisen. Du har som modtager i hovedreglen ansvaret for at betale told og moms af importerede varer.

Det er ikke altid, det fremgår af hjemmesiden, hvorfra varerne sendes, og fremgår det ikke, bør du klart overveje at undersøge nærmere – eller overveje helt at finde en anden netbutik. Det kan desværre blive en dyr fejl at begå, hvis du utilsigtet modtager varer, der er afsendt fra et land uden for EU, og der herefter skal betales moms og told af det modtagne.

Fortrydelses- og bytteret

Der er ikke en lovfæstet fortrydelsesret ved køb i almindelige butikker. Fortrydelsesretten er således der helt afhængig af, hvad butikken kan tilbyde.

Hvis gaven er købt på nettet, har du ret til at fortryde dit køb i 14 dage fra modtagelse af varen. Hvis pakken leveres til en pakkeboks, gælder de 14 dage som udgangspunkt først fra det tidspunkt, pakken er hentet i boksen. Det er ikke usædvanligt, at netbutikker har forlænget fortrydelsesfristen ved køb i juleperioden.

Har du returneret gaven rettidigt og i samme stand, og vil netbutikken ikke returnere dine penge, kan du kontakte din bank, som under visse forudsætninger kan tilbageføre pengene til din konto.

Hvornår lider en vare af mangler?

Om du kan påberåbe dig en fejl eller defekt overfor sælgeren afhænger af, om der er tale om en juridisk relevant mangel. Mangelbegrebet er et juridisk begreb. At varen er defekt, er derfor ikke ensbetydende med, at den lider af mangler. Kun, hvis der er tale om en juridisk mangel, kan du påberåbe dig fejlen eller defekten overfor sælgeren.

En vare siges at lide af ’mangler’, når den af hensyn til art, mængde, kvalitet og andre egenskaber ikke stemmer overens med aftalen. Om der er tale om en mangel afhænger således også af de konkrete omstændigheder ved købet, herunder om du har købt nyt eller brugt. Du kan stille større krav til nye varer, end du kan til brugte. Ved køb af brugte varer må du således efter omstændighederne påregne, at der er en større risiko for fejl eller defekter, som ikke nødvendigvis kan påberåbes overfor sælgeren.

Sælgeren har dog altid en loyal oplysningspligt overfor dig – uanset om du køber af en erhvervsdrivende eller en anden privatperson. Herudover vil enhver manglende egenskab, som sælgeren har tilsikret dig i forbindelse med dit køb af varen, i princippet kunne påberåbes som mangel.

Det afgørende tidspunkt for vurderingen af, om varen lider mangler, er købstidspunktet. Hvis sælger er erhvervsdrivende, skal sælgeren det første år efter købet bevise, at manglen ikke bestod ved købet. Herefter har du bevisbyrden for, at varen var defekt ved købet. Ved køb mellem forbrugere, har køber altid bevisbyrden for, at varen lider af en mangel, herunder at manglen eksisterede ved købet.

Hvis gaven lider af mangler

Er den modtagne vare defekt, og er der tale om en juridisk mangel, har du som forbruger, der køber hos en erhvervsdrivende, ret til enten afhjælpning, afslag i købesummen, nyt produkt eller pengene tilbage. Forhandleren har som modstykke hertil krav på først at enten afhjælpe, altså reparere produktet, eller udlevering af nyt produkt; dog kun, hvis reparation kan ske indenfor rimelig tid. Hvad, der forstås ved ”rimelig tid”, er en konkret, individuel bedømmelse. Kan afhjælpning ikke ske indenfor rimelig tid, har du valgretten. Forhandleren kan dog alligevel fastholde at ville afhjælpe, hvis udlevering af nyt produkt vil medføre uforholdsmæssigt store omkostninger.

Hvis forhandleren vælger at afhjælpe, har de som udgangspunkt kun ét forsøg til at løse problemet, medmindre der er tale om en periodisk fejl eller et teknisk kompliceret produkt.

Er der tale om køb mellem to forbrugere, vil du normalt kunne kræve enten forholdsmæssigt afslag eller at hæve købet, hvis der er tale om en væsentlig mangel. Er manglen uvæsentlig, må du nøjes med et afslag i købesummen, medmindre sælgeren har handlet svigagtigt.

Reklamationsret

Reklamationsretten gælder efter købeloven i to år fra købet. Vigtigst vedrørende defekte varer er, at du sørger for at handle hurtigt, når du har konstateret manglen. Dine rettigheder efter købeloven kan bortfalde, hvis du ikke inden rimelig tid fra, du har opdaget manglen, reklamerer overfor sælgeren.

Er sælgeren erhvervsdrivende, er det udtrykkeligt fastsat i købeloven, at reklamation indenfor to måneder fra tidspunktet, du har opdaget manglen, altid er rettidig, så længe reklamation også er foretaget indenfor den nævnte 2-årsperiode.