En praktisk vejledning til lejere om lejeloven – Gode råd ved leje af din nye bolig

En praktisk vejledning til lejere om lejeloven – Gode råd ved leje af din nye bolig

Advokathuset Eegholm vil gerne ønske de mange studenter stort tillykke med veloverståede eksamener. Forhåbentlig er I alle også for nylig blevet optaget på drømmeuddannelsen. De fleste skal herefter flyve fra reden derhjemme og søge mod Aarhus, København, Aalborg, Odense, osv., hvor man finder sig en fin lejebolig. Der opstår i den forbindelse nogle væsentlige juridiske spørgsmål:

 • Skal jeg sørge for, at der laves en lejekontrakt?
 • Hvad bør der stå i lejekontrakten?
 • Hvilke rettigheder og forpligtelser har jeg som lejer?

Læs nedenfor om nogle vigtige punkter, som er gode at have i baghovedet, når du skal leje din nye bolig.

Hvorfor lave en lejekontrakt?

Lejekontrakten fastslår de rettigheder og forpligtelser, som lejer og udlejer hver især har. Lejelovens regler finder anvendelse, hvor de er ufravigelige, og hvor lejekontrakten ikke foreskriver andet. Ikke desto mindre er det en god sikkerhed også for lejer at have lejekontrakten på plads, så du ved præcis, hvad du skal forholde dig til.

Lejekontrakten er endvidere nødvendig, hvis du vil søge offentlig støtte til huslejebetaling, såsom i form af boligstøtte, eller til at stille depositum.

Lejekontrakten er som regel udfærdiget på en typeformular A, 10. udgave (ved indgåelse af lejekontrakt i 2023); men det er ikke et krav.

De gode råd til lejeren:

 • Sørg som nævnt ovenfor altid for, at der er en skriftlig lejekontrakt.
 • Få gerne en rådgiver som eksempelvis en advokat, en juridisk retshjælp eller LLO til at gennemgå kontrakten, inden du underskriver.
 • Sikr dig, at du kan betale indskuddet og den løbende husleje. Manglende betaling af indskud eller husleje kan betyde, at udlejer kan udsætte dig af lejemålet.
 • Undersøg, hvem der ejer boligen.
 • Undersøg, om boligen er at finde på fx Boligportalen, og hvad der her står om boligen.
 • Følg din mavefornemmelse. Hvis du er utryg ved området, boligen eller udlejer, så led videre. Der er altid andre boliger.
 • Få fremvist boligen.
 • Betal aldrig for en bolig, du ikke har set.
 • Betal ikke kontant; men sørg for, at pengene overføres via bank og til en dansk konto
 • Korrespondér og betal gerne via platforme, der er oprettet til det – fx udlejningssider.
 • Lad dig ikke presse til at acceptere vilkår, du ikke kan leve med.
 • Underskriv aldrig lejekontrakten, før du er helt sikker på, at du vil bo der.

Efter indflytning skal du sørge for at gennemgå boligen nøje. Det sker som regel sammen med udlejer i form af et indflytningssyn; men du bør stadigvæk også gennemgå lejemålet selv. Du har efter indflytning 14 dage til at gøre udlejer opmærksom på fejl og mangler, herunder eventuelle kosmetiske skader. Fremgår skader, fejl og mangler ikke af indflytningsrapporten, og har du ikke reklameret herover indenfor de 14 dage, vil udgangspunktet være, at du hæfter for udbedringen ved fraflytning, medmindre du kan bevise, at du ikke har forårsaget skaden. Vær derfor omhyggelig med din gennemgang og reklamation – og husk i den forbindelse, at ingen fejl eller mangel i princippet er for bagatelagtig.

Hvad kan du gøre, hvis du bliver uenig med din udlejer?

I Danmark har vi uvildige organer til at behandle tvister mellem lejere og udlejere. Huslejenævnet vil som regel være første instans for behandling af en tvist mellem dig og din udlejer. De kan dog kun tage stilling til de problemstillinger, som lejeloven angiver, at de er kompetente til at behandle. Huslejenævnets afgørelse vil indenfor en frist kunne indbringes for Ankenævnet eller Boligretten, og også de tvister, som Huslejenævnet ikke er kompetent til at behandle, vil normalt kunne indbringes for Boligretten, der er en særlig afdeling under den lokale byret. Boligrettens afgørelse vil sædvanligvis kunne ankes til Landsretten.

Det koster kr. 345 at indbringe en sag for Huslejenævnet. Afgiften til Boligretten afhænger af sagens økonomiske værdi.

Advokathuset Eegholms advokater er erfarne eksperter i lejelovgivningens mange facetter, og vi tilbyder højt specialiseret vejledning og rådgivning om lejelovens bestemmelser til både lejer og udlejere.