Gode råd til at få styr på juraen, når du skal holde stor fest

Gode råd til at få styr på juraen, når du skal holde stor fest

Sommeren er dansk højtid for afholdelse af bryllupper, konfirmationer og store fødselsdagsfester. Store fester ender for mange heldigvis som en uforglemmelig dag med dejligt samvær med familie og venner samt gode minder til følge.

Desværre oplever nogen også, at festen ender i skuffelse. Det kan eksempelvis være, fordi maden, underholdningen eller omgivelserne ikke levede op til forventningerne, eller fordi leverandøren tager en højere pris, end man har aftalt. Faldbrugerne er talrige, og vi skal derfor her kommer med nogle forslag og råd til, hvordan du bedst kan sikre dig mod ubehagelige overraskelser og bare nyde din fest.

Rettigheder og forpligtelser – hvad skal du være opmærksom på?

Store fester betyder som reel også store regninger. Selv, hvis man arrangerer festen selv – og altså ikke anvender en professionel arrangør – vil der være udgifter til lokaler, mad og drikkevarer, eventuelt underholdning og meget andet. Uanset, om du går med en professionel arrangør eller ej, er det vigtigt, at du søger for at have klare aftaler med dine leverandører.

Mundtlige aftaler er i udgangspunktet lige så bindende som de skriftlige – men bevisbyrden for, hvad der er aftalt, kan være meget svær at løfte, hvis du bygger dit udsagn på en mundtlig aftale. Sørg derfor for, at alle aftaler – hver og én – er nedfældet på skrift. Det gælder selvfølgelig først og fremmest et vigtigt parameter som pris. Er der en samlet pris for det fulde arrangement? Er prisen på mad pr. person, og er drikkevarerne pr. stk. – eller er det ad libitum?

Hovedreglen, hvis ikke du har sikret en forudgående aftale om pris, er, at du skal betale, hvad leverandøren forlanger, medmindre den krævede pris under hensyn til art, omfang og kvalitet af det leverede må anses for urimelig.

Modtager du en faktura, du er uenig i, er det vigtigt, at du reklamerer overfor leverandøren så hurtigt som muligt. Angiv gerne hvis muligt specifikt, hvorfor du mener, at fakturaen ikke er i overensstemmelse med den aftalte pris – eller en rimelig pris i mangel af forudgående aftale.

Hvis du reklamerer over kvaliteten af det leverede, skal du så vidt muligt forsøge at sikre dig beviser for, at der var mangler ved det leverede. Tag gerne billeder eller lignende af manglerne. Her er det ligeledes vigtigt, at du reklamerer så hurtigt som muligt til leverandøren. Hvis der er mangler ved det leverede, vil du som regel være berettiget til et afslag af prisen.

Vær særligt opmærksom på, om leverandøren – eventuelt med et angivet varsel – kan ændre i jeres aftale, herunder har taget forbehold for ændringer i den aftalte pris. Nogle gange vil en leverandør gerne kunne ændre i aftalen, hvis de eksempelvis ikke kan få konkrete råvarer eller udstyr hjem.

Går udstyr i stykker, afhænger forsikringsdækning af, om udstyret er købt, lånt eller lejet. Husk derfor også at tjekke dine forsikringer, hvis du skal låne eller leje festudstyr. Din indboforsikring vil muligvis dække skader på visse ting og udstyr – det er dog langt fra sikkert. Kontakt derfor gerne dit forsikringsselskab på forhånd og undersøg også, om leverandøren har tegnet forsikring på det udstyr, du lejer.

De væsentligste punkter:

  • Sørg for, at priser og betingelser er aftalt på skrift.
  • Aftalen skal være klar og udtrykkelig i sin formulering
  • Aftalen bør udspecificere, hvad der inklusive og eksklusive i leverancen. Den bør også udspecificere, hvad du eventuelt selv skal sørge for. Et eksempel kan være, at du skal sørge for adgang til strøm af en vis spænding eller vand.
  • Sørg for at sikre dig beviser for, hvad der aftalt, og igen skal du sikre dig beviser, hvis noget går galt, eller der er mangler ved det leverede.
  • Klag med det samme. Hvis du oplever manglen inden festen, giver det leverandøren en chance for at udbedre, og er det efter festen, får leverandøren en chance for at forholde sig til klagen og eventuelt selv give et afslag i prisen.
  • Undersøg dine og leverandørens forsikringer.
  • Overvej, om der er grundlag for at tilbageholde betaling, hvis ikke leverandøren vil anerkende påberåbte fejl eller mangler – drøft gerne dette med din advokat, inden du foretager betaling til leverandøren.

Klagemuligheder

Hvis din fest ikke har levet op til dine forventninger, har du mulighed for at klage til Ankenævnet for Hotel, Restaurant og Turisme. Du finder deres hjemmeside her:

https://hrt-ankenaevn.dk/

Hos Advokathuset Eegholm kan vi vejlede dig i din sag samt rådgive dig om dine juridiske muligheder. Tøv derfor ikke med at kontakte os. Hos os koster det ikke noget at spørge.