At rejse med børn

Rejse med børn

Skolernes sommerferie er skudt i gang, og mange sidder netop nu og planlægger deres udlandsferie. Hos Advokathuset Eegholm har vi derfor her lavet et serviceindlæg om de regler, der i Danmark gælder for at rejse udenlands med børn, herunder reglerne for pas, og de spørgsmål, der kan opstå mellem skilsmisseforældre ved udlandsrejse med fællesbørn.

Reglerne for pas og pasansøgning

Alle – uanset alder – skal have et pas, når man rejser uden for Norden. Det er som udgangspunkt ikke nødvendigt som dansk statsborger at medbringe pas til Norge, Finland, Sverige og Island, hvis man har anden form for billedlegitimation. Det er ikke længere en mulighed, at barnet skrives i forældrenes pas.

Vær opmærksom på, at begge forældre skal underskrive en pasansøgning, hvis der er fælles forældremyndighed. Det tager normalt omkring 14 dage at få udstedt nyt pas; men du skal også være opmærksom på, at der kan være travlhed og således forsinkelser – særligt op til sommerferien. Det er der derfor en god idé at være ude i god tid med din ansøgning.

Rejse til udlandet, hvor I har fælles forældremyndig

Er der fælles forældremyndighed over barnet, kan du som udgangspunkt frit rejse på ferie uden samtykke fra barnets anden forælder – også til udlandet. Det kræver således ikke særskilt erklæring eller dokumentation.

Rejse til udlandet, hvor du eller barnets anden forælder har fuld forældremyndig

Det kræver naturligt nok heller ikke samtykke at rejse på ferie med dit barn, hvis du har fuld forældremyndig over barnet.

Har du ikke del i forældremyndigheden, kan du som udgangspunkt ikke rejse til udlandet uden forældremyndighedsindehaverens samtykke. Vi anbefaler, at samtykket foreligger skriftligt.

Der er særlige regler for norden, der gør det muligt at have feriesamvær i de nordiske lande uden samtykke. Det kræver, at du har ret til samvær i henhold til en afgørelse fra familieretshuset.

Kan du ikke blive enig med den anden forældre om samtykke til ferie i udlandet, er det muligt at anmode Familieretshuset om at træffe afgørelse i sagen.

Rejse til udlandet, hvor spørgsmålet om forældremyndighed endnu er uafklaret

I de tilfælde, hvor der uenighed om forældremyndigheden op til rejsetidspunktet, og spørgsmålet er indbragt for retten, vil rejse til udlandet med barnet kræve samtykke fra den anden forældre.

Er I alene uenige om selve rejsen, påvirker det ikke retten til at rejse med barnet uden samtykke, hvis I har fælles forældremyndighed.

Særligt om kravene i destinationslandet ved ind- og udrejse

Vær særligt opmærksom på, at ovenstående kun gælder i Danmark for ind- og udrejse. Destinationslandet kan have ind- og udrejsekrav, som afviger fra de danske regler, og som sagtens kan være væsentligt skrappere. Det er derfor vigtigt også at undersøge kravene i destinationslandet inden afrejse. Du kan med fordel i den forbindelse kontakte den danske ambassade i destinationslandet eller landets ambassade her i Danmark.