Aktuelle sager: Par dømt i Vestre Landsret for at give anklager og dommer buksevand.

Aktuelle sager: Par dømt i Vestre Landsret for at give anklager og dommer buksevand.

Hos Advokathuset Eegholm vil vi sommetider i vores indlæg tage et kig på sager af samfundsmæssig interesse, der aktuelt verserer i Danmark – det såvel straffe- som civilsager. Det kan også være sager, der netop er afsluttet ved dom. På denne vis får du vores juridiske vurdering af sådanne mediedækkede sager, herunder hvad den lidt mere dybdegående jura peger på af interessante omstændigheder i sagen.

Selvom alle straffesager naturligvis er alvorlige, og at det i sagens natur og helt berettiget er svært for en forurettet at se det sjove i sin sag, tager vi i dag et kig på en sag, hvor det er svært ikke alligevel at trække lidt på smilebåndet.

Sagen omhandler et ægtepar der tilbage i august, 2020, besluttede sig for at give dommeren og anklageren i en tidligere straffesag mod manden en lærestreg. Manden stod vagt, så kvinden kunne hælde vand på deres stole – med det resultat, at både dommer og anklager fik våde bukser, da de satte sig. Stolene måtte efterfølgende skiftes.

Parret blev tiltalt for overtrædelse af straffelovens § 119a, som omhandler straf for at krænke en tjenestemands fred ved at ”kontakte, forfølge eller på anden måde chikanere den pågældende under udførelsen af tjenesten”. Overtrædelse heraf kan straffes med bøde eller fængsel i indtil to år.

Et flertal i Landsretten besluttede sig for, at parret skulle frifindes for overtrædelse af straffelovens § 119a, og dømte i stedet for overtrædelse af lovens § 121 og sidestillede dermed overtrædelsen med hån, skældsord eller anden fornærmelig tiltale af tjenestemand, hvilket kan straffes med bøde eller fængsel indtil et år.

Parret blev hver idømt 30 og 60 dages fængsel. Da de under samme sag også blev dømt for berigelseskriminalitet, er det endnu ikke i retspraksis endeligt afklaret, hvad den konkrete straf for buksevand til en offentlig tjenestemand er.

Vi lader dommen stå for sig selv og ønsker alle en dejlig dag i den danske sommer.