Den nye købelov

Den nye købelov

Vidste du, at en ny købelov trådte i kraft den 1. januar 2022, der udvidede din beskyttelse som forbruger? Hvis ikke er dette alle tiders mulighed for at sætte dig ind i nogle af de væsentlige punkter, du skal være særligt opmærksom på efter ikrafttræden af de nye regler.

Købelovens regler opdateres som led i en implementering af to nye EU-direktiver om henholdsvis varer og digitale tjenester. Direktiverne har som overordnet til formål at modernisere og ensrette reglerne om forbrugerbeskyttelse i EU. Det er primært reglerne for forbrugerkøb, der har fået en større opdatering.

Nedenfor finder du nogle punkter, som du skal være særligt opmærksom på ved forbrugerkøb efter 1. januar, 2022.

Formodningsreglens tidsfrist øges

Reklamationsfristen er stadigvæk 2 år fra købsdato. Til gengæld er formodningsreglen udvidet. Formodningsreglen lød tidligere, at en fejl formodedes at have været til stede ved købet, hvis den viste sig indenfor 6 måneder fra købsdato. Denne frist er ved den nye købelov forlænget til 1 år. Bevisbyrden for, at fejlen ikke var til stede ved købet, ligger altså ved butikken i et helt år fra købsdato.

Købeloven gælder alle digitale ydelser

Den nye købelov er udvidet til også at gælde for digitale tjenester og indhold. Reglerne kan dog fortsat variere en smule alt efter, om der er tale om fjernsalg eller ej.

Udvidelsen har bl.a. den betydning, at du som forbruger vil kunne klage over en løbende digital tjeneste i hele perioden, du modtager den, og ikke kun i de første 2 år fra, du starter med at anvende tjenesten. Vær opmærksom på, at hvis du har ret til at modtage penge tilbage, kan der alene kræves tilbagebetaling for den periode, hvor der var noget galt med ydelsen.

Loven gælder også, når kunden betaler med sine personoplysninger i stedet for penge, men kun når der er tale om køb af digitalt indhold og digitale tjenester.

Udvidet mulighed for at nægte ombytning / reparation

Som noget nyt har forbrugeren mulighed for staks at stille krav om at hæve købet eller få et afslag i købesummen, hvis manglen er af tilstrækkelig alvorlig karakter. Hvad der konkret udgør en så alvorlig fejl / mangel, at sælgeren ikke kan kræve at ombytte / reparere det solgte, er endnu ikke afklaret i praksis.