Menneskeudnyttelse

Menneskeudnyttelse

Et enigt folketing har vedtaget en ny lov, der indeholder en selvstændig bestemmelse om forbud mod menneskeudnyttelse. Herved har vi i Danmark øget indsatsen for at forhindre menneskeudnyttelse, herunder menneskehandel og tvangsarbejde. Den nye lov, som er en tilføjelse til straffeloven, trådte i kraft den 1. juni 2022.

Folketinget har vedtaget loven på baggrund af en række sager, hvor man ikke har kunne få bagmænd dømt i sager om menneskehandel, da bevisbyrden i forhold til, at der forelå et element af tvang, var svær at løfte.

Hvad er menneskesmugling og tvangsarbejde?

Tvangs- eller tvangsarbejde betyder enhver form for arbejde eller ydelse, der er beregnet til en person under trussel om straf, og som personen ikke frivilligt har tilbudt sig selv for. Tvangsarbejde svarer til “moderne slaveri”.

Menneskehandel består i rekruttering, transport, overførsel, husly eller modtagelse af personer ved trusler med magt eller ved brug af magt eller anden form for tvang, ved bortførelse, bedrageri, bedrag, magtmisbrug eller sårbarhed, eller ved at tilbyde/acceptere betalinger eller fordele for at indhente samtykke fra en person, der har kontrol over en anden person med henblik på udnyttelse.

Den nye straffelovsbestemmelse

Lovens selvstændige bestemmelse om menneskeudnyttelse har til formål, at man nu kan straffe personer, der udnytter andre til at arbejde under åbenlyst urimelige forhold.

For, at der er være tale om udnyttelse, er der ikke efter den nye bestemmelse krav om, at det skal være foregået under tvang. Det er i stedet en vurdering af, om der er tale om forhold, der åbenlyst adskiller sig fra de almindelig arbejdsforhold, som er gældende i Danmark. Det kan være forhold, hvor lønnen er meget lav i forhold til normale danske vilkår; men højere end den vil være i arbejdstagerens hjemland. Dette fænomen er også kendt som social dumping eller løndumping.

Loven har til hensigt at yde beskyttelse til de særligt sårbare og vil kunne anvendes både, hvor der sker udnyttelse under direkte urimelige arbejdsforhold og ved udnyttelse i forbindelse med prostitution, optagelse af pornografisk materiale, mv. Med den nye lov ønsker folketinget, at de personer, der står bag udnyttelsen, kan straffes for deres forbrydelse. Man ønsker samtidig, at mennesker, der er på flugt, eller som står i desperat situation, beskyttes mod udnyttelse.

Hos Advokathuset Eegholm yder vi højt kvalificeret bistand til såvel arbejdstagere som arbejdsgivere. Vi rådgiver om og gennemgår ansættelseskontrakter og -vilkår og sikrer derved, at relevant lovgivning overholdes.

Endvidere har vi specialister i strafferet, der uanset om du er tiltalt eller forurettet i en straffesag, står klar til at bistå dig under sagen.