Undgå store bøder på kør-selv-ferien

Undgå store bøder på kør-selv-ferien

Sommerferien nærmer sig, og mange vælger i den forbindelse at tage bilen og selv køre på ferie. Intet kan dog rigtigt ødelægge en god ferie, som at der blandt posten, når du kommer hjem, ligger en bøde og venter. Vi hjælper dig her på vej med en vejledning om nogle af de regler, du skal være opmærksom på, når du kører sydpå gennem Europa, så du undgår bøder.

Vores vigtigste råd er, at du skal være opmærksom på skilte og følge fartgrænserne. Det vil til hver en tid være den nemmeste og sikreste måde at undgå irriterende bøder.

Regler og bøder rundt om i Europa

De klassiske overtrædelser, der eksisterer regler for i stort set hele Europa, er fartgrænser, forbud mod at tale i håndholdt mobiltelefon, krav om sikkerhedssele og forbud mod spirituskørsel. I mange lande finder du i øvrigt markant mere strikse promillegrænser end herhjemme – heriblandt Ungarn, Tjekkiet og Rumænien, hvor man har nultolerance og altså en promillegrænse for at køre bil på 0,0.

I blandt andet Tyskland kan man stadig blive mødt med krav om kontantafregning af bøder, og flere lande vil i øvrigt opkræve langt højere beløb for overtrædelser, end vi oplever herhjemme.

Begår du en forseelse i udlandet og modtager en bøde herfor, er det vigtigt, at du ikke bare smider bøden ud. Det kan nemlig have konsekvenser i form af store gebyrer og i værste tilfælde indkaldelse til retten i det land, hvor overtrædelsen fandt sted.

Det er de senere år blevet nemmere at opspore EU-borgere, der begår færdselsovertrædelser rundt omkring i andre EU-lande. Den 1. juli 2019 trådte nemlig et nyt EU-direktiv i kraft, der gør det muligt for udenlandske myndigheder at slå op i det danske motorregister, og det er herved muligt at sende bøder direkte hjem til danske bilister, der har overtrådt trafikregler i andre EU-lande. Der er i alt 21 lande der har tiltrådt aftalen: Danmark, Cypern, Estland, Finland, Frankrig, Holland, Letland, Litauen, Luxembourg, Norge, Polen, Portugal, Rumænien, Slovenien, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tjekkiet, Tyskland, Ungarn og Østrig.

Trafikzoner

Der ses i stigende grad zoneforbud rundt om i Europa. Det gælder lande som Frankrig Tyskland og Italien. Det er vigtigt, at du får undersøgt krav om miljøzonemærke på din rute sydpå. Du kan blandt andet købe miljømærker i Applus eller synshaller. Bøden for ikke at køre med et påkrævet miljømærke er 80 euro og 65 euro for overskridelse af italienske ZTL-zoner. Hvis du skal køre til Frankrig, skal du også være opmærksom på Crit’Air-zoner. Mærkerne hertil skal købes på de franske trafikmyndigheders egen hjemmeside og kan hverken købes herhjemme eller i Frankrig. Bemærk at bestillingstiden er op til 30 dage.