Børnetestamenter

Børnetestamenter

I vores seneste indlæg kan du læse, hvad et børnetestamente er, og hvorfor det kan være en god idé at oprette et.

Hvad er et børnetestamente?

Som indehaver af forældremyndigheden kan du i et børnetestamente tilkendegive, hvem du ønsker, skal have forældremyndigheden over dit/ jeres barn, hvis du dør, inden barnet er fyldt 18 år.

Hvis du og barnets anden forældre har fælles forældremyndighed, kan I vælge at lave et børnetestamente sammen, hvor I udpeger den eller de personer, som I ønsker skal have forældremyndigheden, skulle I begge komme ud for en ulykke samtidig.

Som forælder kender du dit barn og dets behov bedst, og med et børnetestamente kan du gøre mest muligt for at sikre dit barn en tryg opvækst, skulle du og den anden forælder gå bort.

Det gælder, hvis I har fællesforældremyndighed

Hvis en af jer dør, vil forældremyndigheden som udgangspunkt blive overført til den anden forælder, hvis der er fælles forældremyndighed.

Hvis begge forældre dør på samme tid, er det Familieretshuset eller Familieretten, der vurderer, hvem der skal have forældremyndigheden over jeres barn. Har I oprettet et børnetestamente, vil Familieretshuset som oftest følge jeres ønsker – medmindre barnets bedste taler imod.

Enlige forældre

Er du alene med dit barn, og har du eneforældremyndighed, kan du med fordel oprette et børnetestamente.

Hvis du dør, før barnet er myndigt, er det nemlig Familieretshuset eller familieretten, der afgør, hvem der får forældremyndigheden. I dette tilfælde kan både en eventuel anden biologisk forælder eller andre ansøge om forældremyndigheden. Børnetestamentet giver da den enlige forælder en mulighed for at forklare, hvorfor den biologiske far eller mor ikke skal have forældremyndigheden.

Herefter afgøres spørgsmålet om forældremyndighed af Familieretshuset eller familieretten.

Hvordan afgør Familieretshuset, hvem der skal have forældremyndigheden?

Familieretshuset tager i afgørelsen hensyn til barnets egne ønsker, hvis det giver mening i forhold til barnets alder. Der bliver indhentet oplysninger om ansøgere til forældremyndigheden. Er der oprettet et børnetestamente vil dette indgå i den samlede vurdering. Endelig beslutning træffes altid ud fra, hvad der bedst for barnet.

Oprettelsen af et børnetestamente

Et børnetestamente kan oprettes som et selvstændigt dokument. Der er ikke nogen juridiske krav til, hvordan et børnetestamente skal se ud. Det vil sige, at selvom det hedder et ”testamente”, skal de ikke på samme måde oprettes for notar eller vidner for at være gyldige. Mange vælger alligevel at oprette børnetestamentet i samme dokument, som de har deres almindelige testamente. Der er en hel del fordele ved at gå med den løsning. På den måde er du sikker på, det bliver fundet frem ved din eventuelle død, og at familieretshuset får besked om indholdet.

Det er vigtigt, at det tydeligt af børnetestamentet fremgår, hvem du/I ønsker skal have forældremyndigheden over barnet, hvis du/I dør, før de er myndige. Man bør som minimum orientere personen, som skrives i testamentet, om sin beslutning. Du/I kan med fordel udførligt beskrive, hvorfor det netop er den/de personer, som nævnes i børnetestamentet, der peges på. Det er også en fordel, hvis de allerede på forhånd har bekræftet, de ønsker at overtage den fulde forældremyndighed over barnet / børnene.

Dokumentet skal indeholde en dato og underskrifter.

Hos Advokathuset Eegholm er vi specialiserede familieadvokater. Du er velkommen til at kontakte os for en uforpligtende snak omkring jeres situation, så vi sammen kan finde frem til den bedste løsning for dig og din familie. Vi yder testamentsrådgivning, som er baseret på mange års erfaring og vores fokus er på at sikre dig og din familie bedst muligt.

Tilbagekaldelse af et børnetestamente

Du kan altid efterfølgende annullere eller ændre et børnetestamente. Er det oprettet som notartestamente, skal du få det annulleret eller ændret hos byretten.