Ny lovgivning skal hjælpe fordrevne ukrainere

Ny lovgivning skal hjælpe fordrevne ukrainere

Et rigtigt trist kapitel i europæisk historie udspiller sig desværre lige nu i det østlige Ukraine. Krigen i Ukraine har sendt flere hundredetusinde ukrainere på flugt fra deres hjemland. Mange af dem har retning mod Danmark – et land, hvor vi i efterhånden en hel del år allerede har været vant til at huse et større antal fastboende ukrainere, der arbejder og lever side om side med danskerne.

Hidtil har ukrainere som ikke-EU-borgere skullet søge arbejds- og opholdstilladelse, før de var berettigede til at arbejde og bo i Danmark. Processen kunne være kompliceret, og der blev stillet relativt strikse krav til opnåelse af tilladelse.

Folketinget i Danmark har derfor vedtaget ny lovgivning, der skal hjælpe ukrainske borgere på flugt. Loven har til formål at sikre, at fordrevne ukrainere hurtigere og nemmere kan få meddelt opholdstilladelse, så de hurtigt kan starte i skole, på en uddannelse eller i et arbejde. Der ikke stilles krav om ansøgning om asyl for at opnå opholdstilladelse. Formålet er, at ukrainere meget hurtigt skal kunne opnå opholdstilladelse i Danmark.

Loven skal som udgangspunkt have en varighed på to år med mulighed for forlængelse. Den vil omfatte ukrainske statsborgere og personer med flygtningestatus i Ukraine samt medfølgende kernefamilie og andre familiemedlemmer forsørget i samme husstand.

Asyl, hvis ikke man er omfattet af den nye særlov

Hvis man ikke er omfattet af særloven, gælder det, at enhver udlænding som opholder sig i Danmark, har ret til at indgive ansøgning om asyl. Dette gælder uanset, om man er kommet til Danmark uden opholdstilladelse, eller om man er i besiddelse af opholdstilladelse eller visum. Man skal være opmærksom på, at man allerede skal opholde sig i Danmark for at kunne ansøge.

Har man ved ansøgningen ikke opholdstilladelse, skal ansøgningen indgives ved personlig henvendelse på en politistation i Danmark eller hos politiet ved modtagecenter Sandholm.

Hvis man har en opholdstilladelse, kan man ansøge om asyl ved at henvende sig personligt til politiet i sin lokale politikreds.