Øremærket barsel til mænd

Øremærket barsel til mænd – her kan du læse om den nye orlovsmodel

Med den nye orlovsmodel ændres fordeling af de 48 ugers samlede barselsorlov. Modellen har til formål at understøtte ligestilling mellem mænd og kvinder og gennemføre EU-direktiv 2019/1158 af 20. juni 2019. Hensigten med direktivet er at sikre, at der er balance mellem arbejdsliv og privatliv for forældre.

Med den nye orlovsmodel skal de 48 ugers barsel ligeligt fordeles mellem mor og far. Det betyder, at hver forældre har 24 ugers orlov efter fødslen.

Som i dag skal 2 af ugerne afholdes i forbindelse med fødslen og er øremærket på samme måde som i dag.

Som lønmodtager vil man have 9 ugers øremærket barsel, hvor de resterende uger frit kan fordeles mellem forældrene. Der er krav om, at de 9 ugers øremærket orlov skal holdes inden barnet er fyldt 1 år. Vælger man ikke at afholde disse 9 uger, vil de falde bort.

Hvornår træder den nye ordning i kraft?

Ordningen omfatter børn, der bliver født den 2. august 2022 eller senere. Rent praktisk betyder det, at børn født før den 2. august 2022, er omfattet den gamle model.

Løn under barsel

I henhold til barselsloven gives der alene ret til orlov og barselsdagpenge. Løn under barsel afhænger af din individuelle kontrakt, og om det er reguleret af en eventuel overenskomst, der gælder på din arbejdsplads.