Aktuelle sager: Højesteret frifinder forbruger i ny dom om parkeringsafgift

Aktuelle sager: Højesteret frifinder forbruger i ny dom om parkeringsafgift

Hos Advokathuset Eegholm vil vi sommetider i vores indlæg tage et kig på sager af samfundsmæssig interesse, der aktuelt verserer i Danmark – det såvel straffe- som civilsager. På denne vis får du vores juridiske vurdering af sådanne mediedækkede sager, herunder hvad den lidt mere dybdegående jura peger på af interessante omstændigheder i sagen.

I dette indlæg tager vi et kig på en sag, hvor en forbruger var utilfreds med en opkrævet parkeringsafgift.

Sagen kort

Forbrugeren parkerede i juni 2018 sin bil i Aarhus i parkeringsområde 406. Betalingen foregik via parkerings-appen Easy Park. I app’en blev der vist et gps-genereret kort med en markør, der placerede bilen på det sted, som mobiltelefonens gps-funktion havde formidlet til appen. Grundet en fejl i appen viste den fejlagtigt, at bilen holdt i område 104. Det var forbrugeren ikke selv opmærksom på, hvorfor forbrugeren accepterede parkeringen.

Appen opfordrede ikke forbrugeren til at kontrollere, om det automatisk viste parkeringsområde svarede til bilens placering. Det var dog et standardvilkår i appen, at kunden selv skulle sikre sig, at en foreslået områdekode svarede til bilens faktiske placering.

Forbrugeren, der er advokat, har selv ført sagen i alle tre instanser, og da sagen var for Højesteret, indtrådte Forbrugerombudsmanden til støtte for forbrugeren.

Forbrugerombudsmanden fremførte for Højesteret, at Easy Parks app havde den tekniske begrænsning, at den under visse omstændigheder viste forkerte gps-placeringer, med det resultat at forbrugeren fik en forkert opfattelse af bilens placering. Fejlen skyldes, ifølge Forbrugerombudsmanden app’ens indretning, idet appén ikke oplyste forbrugeren om risikoen for fejl i gps-placeringen.

Ifølge Forbrugerombudsmand, Christina Toftegaard Nielsen, skal et parkeringsselskab, der skilter med, at forbrugeren kan betale med en app, stå inde for at appen kan bruges efter hensigten. Det er ikke forbrugerens ansvar.

Det Højesteret nu har slået fast

Højesteret var enig med Forbrugerombudsmanden og forbrugeren i, at et parkeringsselskab ikke kunne pålægge en almindelig forbruger at bære risikoen for det fejlagtige områdenummer ved kun at skrive det i sine standardvilkår. Sagens udfald havde formentlig været anderledes, hvis man var blevet gjort særligt opmærksom på, at der kunne være fejl i placeringen, inden man skulle godkende parkering.

Sagen kan få betydning for andre bilister, der er pålagt at betale afgift til parkeringsselskaber under lignende omstændigheder. Er du én af disse bilister, kan du således overveje at kontakte det parkeringsselskab, som i sin tid har udstedt afgiften, og med fordel sende en kopi af højesteretsdommen som argument for, hvorfor afgiften skal bortfalde.

Vær dog opmærksom på at langt de fleste parkeringsapps siden Højesterets dom er blevet mere tydelige omkring, at mobiltelefonens gps-placering kan være upræcis – og at man derfor selv skal tjekke, om man er registreret i det korrekte parkeringsområde. Gør app’en tydeligt opmærksom på, at du selv skal tjekke området, inden parkeringen godkendes i appen, vil du sandsynligvis ikke kunne kræve, at afgiften skal bortfalde, selvom fejlen reelt ligger hos app’en.