Aktuelle sager: Rumænsk forældrepar sigtet for grov vold mod baby

Aktuelle sager: Rumænsk forældrepar sigtet for grov vold mod baby

Hos Advokathuset Eegholm vil vi sommetider i vores indlæg tage et kig på sager af samfundsmæssig interesse, der aktuelt verserer i Danmark – det såvel straffe- som civilsager. På denne vis får du vores juridiske vurdering af sådanne mediedækkede sager, herunder hvad den lidt mere dybdegående jura peger på af interessante omstændigheder i sagen.

I dette indlæg forholder vi os til en sag, der for få uger tilbage fik massiv dækning i både Danmark og Rumænien, da et ungt rumænsk forældrepar blev sigtet og varetægtsfængslet for grov vold mod deres eget barn på kun ca. 2 måneder. Det understreges, at Advokathuset Eegholm ikke er involveret i sagen på nogen vis, og at dette indlæg er baseret på mediernes dækning af sagen sammenholdt med advokatfirmaets egne erfaringer fra lignende sager.

Sagen kort

Det unge rumænske forældrepar har boet i Danmark gennem flere år. I forbindelse med indlæggelse af deres ca. 2 måneder gamle barn blev de begge sigtet for vold mod barnet, idet der på sygehuset blev konstateret betydelige kvæstelser af barnet i form af blødninger og knoglebrud. Kvæstelserne blev vurderet at være livstruende.

Begge forældre blev ved Retten i Kolding varetægtsfængslet i forlængelse af sigtelsen.

Sagen indebærer på baggrund af ovenstående sandsynligvis en sigtelse for overtrædelse af straffelovens grove voldsbestemmelse i § 245. Begge forældre har nægtet sig skyldige.

Shaken Baby-syndrom og Battered child-syndrom

Omstændighederne, der er fremkommet i mediedækningen af sagen, peger entydigt på en sag omhandlende Shaken Baby-syndrom og muligvis Battered child-syndrom. På dansk kaldes Shaken Baby-syndrom også ruskevold.

Begge betegnelser dækker over diagnoser, der udgør en slags samlebetegnelser for konkrete symptomer og følgevirkninger, som går igen i sager, hvor små børn – oftest spædbørn – har været udsat for vold fra voksne personer. De typiske symptomer på Shaken Baby-syndrom er blødninger i øjets nethinde (der viser sig som punktformede blødninger i øjnene), på hjernen og i hjernevævet. Symptomerne opstår, når en voksen person med en vis kraft rusker barnet, så hovedet gentagne gange kastes frem og tilbage. Baby Impact-syndrom viser sig i knoglebrud, kraniebrud og blåmærker, mv., som opstår, når barnet enten er blevet slået med stump genstand, eller ved spædbørn oftest, når barnet slås mod stumpe genstande som borde eller møbler.

I retspraksis er der flest eksempler på, at volden er udøvet af barnets egne forældre i frustration og afmagt over eksempelvis særligt svære tilfælde af gråd, skrig og/eller anden form for ekstrem og stressfremkaldende adfærd hos barnet. Forældrene rusker da barnet og slår det ned i eksempelvis puslebordet med hård kraft i ren afmagt for at få barnet til at stoppe adfærden.

Skaderne fra volden kan være livsfarlige for barnet og vil ofte medføre varig hjerneskade.

Forløbet af en straffesag som den omhandlede

Forældrene er på nuværende tidspunkt varetægtsfængslet. Sigtede varetægtsfængsles for fire uger ad gangen – og hver fjerde uge skal fængslingen altså på ny vurderes af en dommer, medmindre forældrene accepterer fortsat fængsling uden retsmøde.

Et forsigtigt gæt er, at forældrene i denne sag vil sidde varetægtsfængslet, indtil sagen skal for retten. I mellemtiden vil politiet efterforske sagen grundigt og indhente de fornødne medicinske vurderinger med henblik på at klarlægge, hvad der er foregået i sagen.

Der vil sandsynligvis ikke have været vidner til eventuel voldsudøvelse, og forældrenes forklaringer sammenholdt med de medicinske oplysninger i sagen om skaderne på barnet, herunder lægejournaler, Retslægerådets udtalelser, mv., udgør derfor det primære grundlag, som retten skal afgøre sagen på baggrund af, og som politiet, anklagemyndigheden og forsvarerne derfor skal beskæftige sig med.

Hvad sker der med barnet?

Barnet er heldigvis ifølge seneste meldinger fortsat i live og ser ud til at overleve sine skader.

Hvad der skal ske med barnet, indtil sagen er afgjort, er i sager som denne sædvanligvis kommunens ansvar og beslutning. Når forældrene ikke kan tage sig af barnet på grund af varetægtsfængslingen, vil kommunens sagsbehandlere træffe beslutningerne om og for barnet. Beslutningerne træffes alene ud fra, hvad der er bedst for barnet.

Det er svært at spå om, hvad der vil ske med barnet, når sagen er afgjort. Udfaldet af straffesagen har i sagens natur stor betydning i den forbindelse.