En praktisk vejledning: Sådan gifter man sig i Danmark

En praktisk vejledning: Sådan gifter man sig i Danmark

Hos Advokathuset Eegholm kan vi (heldigvis) andet end at vejlede dig om højjuridiske problemstillinger eller kompliceret og abstrakt jura, som du alligevel ikke skal bruge til noget i det virkelige liv. Derfor finder du på vores hjemmeside praktiske vejledninger til konkrete problemstillinger, som vi håber, kan give dig nogle råd, du kan bruge i dagligdagen, eller som i hvert fald sende dig på rette vej.

I dette indlæg finder du en praktisk vejledning til, hvad man skal gøre, hvis man ønsker at gifte sig i Danmark.

Når I vil giftes

Hvis I vil giftes, skal I have en prøvelsesattest, som er dokumentation for, at I opfylder betingelserne i ægteskabsloven. Det gælder både for vielser i kirken og på rådhuset. Hvis I skal vies et andet sted end på rådhuset, får I tilsendt prøvelsesattesten. I skal selv sende prøvelsesattesten videre til den myndighed, som skal vie jer. Prøvelsesattesten er gyldig i fire måneder fra udstedelse.

I skal søge om en prøvelsesattest hos kommunen, hvis I begge opfylder mindst ét af nedenstående kriterier:

  • er dansk statsborger eller i et andet nordisk land
  • har tidsubegrænset opholdstilladelse i Danmark, eller har ret til tidsubegrænset ophold i Danmark efter EU-reglerne
  • Hvis I ikke begge opfylder mindst ét af kriterierne, skal I søge om en prøvelsesattest hos Familieretshuset.

I skal også på borger.dk udfylde en ægteskabserklæring, som I finder her:

https://www.borger.dk/familie-og-boern/Aegteskab-og-parforhold/Naar-I-vil-giftes

Samme sted finder I også en detaljeret vejledning til fremgangsmåden, når I vil giftes.

Vær særligt opmærksom på hvilken dokumentation, der skal vedlægges ansøgningen.

Registrering af internationalt ægteskab i Danmark

De danske myndigheder kræver, at din udenlandske vielsesattest er legaliseret i udlandet, inden du kan få dit ægteskab godkendt og registreret i Danmark. I visse lande skal attesten også legaliseres af den danske ambassade i landet, ligesom den i visse tilfælde oversættes – og i så fald skal også oversættelsen legaliseres. Legaliseringen beviser attestens ægthed overfor de danske myndigheder.

Selve registreringen af ægteskabet skal som hovedregel foretages via borger.dk – og altså ved din lokale kommune.

Har I behov for en ægtepagt?

Udgangspunktet i dansk lovgivning er, at når man gifter sig, så opstår der det, man kalder formuefællesskab. Alle aktiver bliver herved delingsformue, og skal I på et senere tidspunkt skilles, er hovedreglen da – hvis ikke der eksisterer særeje – at værdien af aktiverne, der tilhører dig, skal deles 50/50 med din ægtefælle. Det gælder naturligvis begge veje. Du vil dog stadigvæk under bodelingen have en fortrinsret til at udtage (beholde) de ejendele, der tilhører dig.

Hvis ikke du og din ægtefælle ønsker rent formuefællesskab, er det meget relevant at overveje, om der skal oprettes en særejeægtepagt. Ved en sådan ægtepagt kan hele eller dele af din formue overføres til dit særeje, således værdien heraf ikke skal deles med din ægtefælle ved separation eller skilsmisse.

Hos Advokathuset Eegholm finder du advokater, der er specialiserede i at rådgive om netop dine behov for at oprette ægtepagt.