Udlændiges mulighed for at oprette testamente i Danmark

Udlændinges mulighed for at oprette testamente i Danmark

I Danmark arbejder og studerer borgere fra mange forskellige lande – nogle er EU-borgere og andre ikke. Hos Advokathuset Eegholm har vi erfaret, at fælles for mange af disse udenlandske tilflyttere er, at de ender med at bosætte sig her permanent. Vi har derfor specialiseret os i at rådgive netop udenlandske borgere her i landet indenfor en bred vifte af områder såsom køb af bolig, ansættelsesret, ægteskab og skilsmisse, oprettelse af testamente, strafferet, mv.

I dette indlæg vil vi se på de muligheder en udlænding bosat i Danmark har for oprette testamente i Danmark.

Udlændinges ret til at oprette testamente i Danmark

Der er i udgangspunktet intet i vejen for, at du som udlænding i Danmark opretter et dansk testamente. Et typisk eksempel på, hvor behovet for at oprette testamente opstår, er, når to ugifte samlevende køber hus sammen. Ugifte samlevende har ingen arveret efter hinanden, og i de tilfælde anbefaler vi kraftigt, at huskøbet og udarbejdelsen af et testamente går hånd-i-hånd.

Når du udarbejder et testamente, bestemmer du dig for, hvad der skal ske med dine ejendele og økonomiske midler, når du engang går bort. Hvis ikke du har oprettet testamente, bestemmer arvelovgivningen, hvem der arver dig. Et testamente er således din garanti for, at du har kontrollen og kan angive eventuelle særlige ønsker.

Hos Advokathuset Eegholm er vi specialiserede familieadvokater, så vi kender både til mulighederne og de typiske faldgruber. Du er velkommen til at kontakte os for en uforpligtende snak omkring jeres situation, så vi sammen kan finde frem til den bedste løsning for dig og din familie.

Retten til at foretage lovvalg og valg af værneting

Et dødsbo skal i udgangspunktet behandles i Danmark, hvis afdøde ved dødsfaldet var ”processuel indlænding” i Danmark. Reglerne på området er dog for komplicerede til en fyldestgørende gennemgang i dette indlæg, og reglerne er i øvrigt heller ikke nødvendigvis fuldt ud ens for EU- og ikke-EU-borgere.

Spørgsmålet om, hvorvidt man anses for ”processuel indlænding” afgøres efter retsplejeloven. En hovedregel er, at en person med bopæl i Danmark på dødsfaldstidspunktet sædvanligvis vil være processuel indlænding, og at denne persons dødsbo i så fald skiftes i Danmark.

Du kan med fordel beslutte i dit testamente, om det er reglerne i Danmark eller ophavslandet, der skal gælde, når dødsboet skal skiftes (kaldet et lovvalg), samt om dødsboet skal skiftes i Danmark eller ophavslandet (kaldet en værnetingsklausul).

Udlandsdanskeres oprettelse af testamente

Som dansk statsborger bosat i udlandet, vil du sandsynligvis være omfattet af regler, der gør, at dit dødsbo skal skiftes i det land, du er bosat i, og således også efter de regler, der gælder i dette land. Du kan derfor med fordel oprette et testamente, der beslutter, at dit dødsbo skal skiftes i Danmark og efter danske regler, hvis det er det, du ønsker.

Du er altid velkommen til at kontakte Advokathuset Eegholm for at høre nærmere om dine muligheder.