Udlændinges køb af fast ejendom i Danmark

Udlændinges køb af fast ejendom i Danmark – Hvornår kræver det tilladelse fra Justitsministeriet?

I Danmark arbejder og studerer borgere fra mange forskellige lande – nogle er EU-borgere og andre ikke. Hos Advokathuset Eegholm har vi erfaret, at fælles for mange af disse udenlandske tilflyttere er, at de ender med at bosætte sig her permanent. Vi har derfor specialiseret os i at rådgive netop udenlandske borgere her i landet indenfor en bred vifte af områder såsom køb af bolig, ansættelsesret, ægteskab og skilsmisse, oprettelse af testamente, strafferet, mv.

I dette indlæg vil vi tage fat på en af de mest sædvanlige problemstillinger, når mans skal bosætte sig i et land – nemlig købet af bolig. Vi giver her et kort indblik i de særlige regler der gælder, når en udlænding ønsker at købe hus i Danmark.

Hovedreglen ved udlændinges køb af fast ejendom i Danmark

Hvis en person enten ikke har eller har haft fast bopæl i Danmark i minimum 5 år, kræver det tilladelse fra Justitsministeriet at købe fast ejendom i Danmark.

Har en udlænding på nuværende tidspunkt bopæl i Danmark, kræver køb af hus altså ikke tilladelse. Tilsvarende gælder, hvis personen ikke på nuværende tidspunkt har bopæl, men på et tidligere tidspunkt har haft det i 5 eller flere år.

Bopælsbegrebet er et juridisk begreb, og det er derfor ikke så simpelt som at kigge på, hvor personen har sin primære bolig – selvom det naturligvis er en væsentlig faktor. Andre faktorer kan være, hvor længe personen har boet i Danmark, hvor personen har sin familie, om personen arbejder i Danmark, varigheden af ophold i udlandet, etc.

EU- og EØS-borgere

Under EU-reglerne har Danmark en forpligtelse til ikke at hindre arbejdskraftens frie bevægelighed. Hvis man er statsborger i et EU- eller EØS-land gælder der derfor en række undtagelser til hovedreglen. Undtagelserne går på, at man kan købe hus i Danmark uden tilladelse, hvis ejendommen skal tjene til helårsbeboelse, hvis man arbejder eller skal arbejde som lønmodtager i Danmark, eller hvis man har EU-opholdstilladelse, herunder forstået et EU/EØS-opholdsbevis.

Opfylder man disse betingelser, kan man uden tilladelse købe helårsbolig – men altså ikke sommerhus. Når først man har sin bopæl i Danmark, kan sommerhus købes efter hovedreglen.

Ansøgere med særlig status

Det kræver aldrig tilladelse, når købet sker som følge af arv, længstlevendes overtagelse af boet i forbindelse med hensidden i uskiftet bo, deling af formue i forbindelse med skilsmisse eller gaver mellem nærtstående.

Reglerne for køb af fast ejendom er i udgangspunktet ens, uanset om køberen er et selskab eller en fysisk person.

Du er altid velkommen til at kontakte en advokat hos Advokathuset Eegholm for rådgivning om dine muligheder, herunder også for gennemgang og godkendelse af dit boligkøb. Du finder direkte kontaktoplysninger på vores kompetente advokater her.