Værd at vide, hvis du skal vidne i retten

Værd at vide, hvis du skal vidne i retten

Få har vel prøvet det, og sandheden er nok, at de fleste helst vil undgå det. Man kan dog ikke vide, om man en dag skal vidne i retten, og i så fald er det rart at vide, om der gælder særlige pligter og rettigheder.

Pligter inden retssagen

Din primære pligt som vidne er naturligvis at møde op i retten og afgive forklaring. Inden retssagen har du dog også en pligt til om nødvendigt at genopfriske din viden om sagen, fx ved at gennemlæse vigtige dokumenter.

Er der tale om en straffesag, kontaktes du ofte af politiet under efterforskningen, hvor du afhøres om de oplysninger, du kan bidrage med. Du har dog ikke pligt til at tale med politiet.

Under en civil sag har advokaterne også lov til at kontakte dig inden retssagen, hvis de vil have afklaret, hvad du kan bidrage med. Også her gælder, at du ikke har pligt til at tale med advokaterne, hvilket de skal oplyse dig om.

Pligterne under retssagen

Er du indkaldt som vidne, har du pligt til at møde op. Det gælder, selvom du mener, at din forklaring ikke har betydning, eller hvis du tidligere har forklaret om sagen til politiet eller i retten. Hvis du ikke møder op, udsættes sagen som regel, og du vil blive indkaldt til et nyt retsmøde.

Udebliver du fra retsmødet uden lovlig grund, kan du blive idømt en bøde. Ved gentagne udeblivelser risikerer du at blive hentet af politiet og eventuelt anbragt i arresten, indtil du skal afhøres i retten.

Det er værd at nævne, at du har krav på vidnegodtgørelse samt erstatning for tab og udgifter. Sidstnævnte kan især være relevant, hvis du har taget fri fra arbejde, eller du har måttet rejse langt for at møde i retten.

Sandhedspligt

Når du afgiver vidneforklaring, har du pligt til at tale sandt. Du udtaler dig under strafansvar, og kan det bevises, du vidner falsk, kan du idømmes en bøde eller endda fængselsstraf. Det betyder også, at du skal oplyse, at du ikke kan huske noget, hvis det er sandheden.               

Vidnefritagelse og -udelukkelse

I særlige tilfælde kan det være muligt at opnå vidnefritagelse. Under en straffesag, hvor den tiltalte er en af dine nærmeste, fx et familiemedlem, vil det ofte være muligt.

Er du offentligt ansat eller ansat i et hermed ligestillet hverv underlagt tavshedspligt, kan det medføre, at du ikke må vidne under en sag, medmindre den, hvis interesse beskyttes, samtykker. Den ”beskyttede” er typisk den, oplysningerne vedrører.

I alle tilfælde kan retten vælge at pålægge dig at vidne, hvis din forklaring er af afgørende betydning for sagen.