Fremtidsfuldmagter

Fremtidsfuldmagter – er det relevant for dig?

Med en fremtidsfuldmagt kan du på forhånd beslutte, hvem der skal varetage dine økonomiske og personlige forhold, hvis du på et senere tidspunkt som følge af fx demens eller anden sygdom, der svækker dit helbred i tilstrækkelig grad, ikke længere evner at varetage visse forhold.

Hvordan oprettes en fremtidsfuldmagt?                         

Betingelsen for at oprette en fremtidsfuldmagt er, at du er myndig, og at du er i stand til at handle fornuftsmæssigt.

Fremtidsfuldmagter skal oprettes i et særligt register for fremtidsfuldmagter. De skal herefter senest 6 måneder efter registreringen ligesom testamenter under fysisk fremmøde noteres ved retten. Notaren tiltræder på mødet digitalt fuldmagten og bekræfter herved, at du opfylder betingelserne for at oprette fuldmagten.

Du behøver ikke nødvendigvis at gøre nogen bekendt med indholdet af din fuldmagt. Vi opfordrer dog til, at den eller de indsatte fuldmægtige som minimum orienteres.

Selve fuldmagten træder først i kraft, når dit helbred kræver det. Begæring herom kan fremsættes af dig eller af en indsat fuldmægtig. Ved ikrafttræden bliver fuldmagten offentliggjort.

Forholdet til dit testamente

Fremtidsfuldmagter omhandler en væsentligt anden situation, end du har taget stilling til i dit testamente. Testamentet tager ikke stilling til, hvordan og af hvem din formue skal forvaltes i dit levende live, mens det omvendt heller ikke er fordeling af din arv, en fremtidsfuldmagt løser. Fremtidsfuldmagten ophører faktisk ved din død.

Fremtidsfuldmagten gælder derfor ved siden af dit testamente, og det vil give mening at oprette både et testamente og en fremtidsfuldmagt.

Bør du oprette en fremtidsfuldmagt?

Som ved ethvert juridisk dokument er der grund til at tænke sig grundigt om, inden man opretter en fremtidsfuldmagt.

Der er flere grunde, der taler for at oprette en fremtidsfuldmagt. Er uheldet ude, kan din familie i værste fald ende i en ubehagelig situation, hvor de skal tage stilling til, om du skal umyndiggøres og / eller under værgemål. Din familie skal i det tilfælde yderligere blive enige om, hvem der skal sørge for varetagelsen af dine økonomiske og personlige forhold.

Er du i tvivl om dine muligheder, og om det for dig giver mening at oprette en fremtidsfuldmagt, er du altid velkommen til at kontakte en advokat hos Advokathuset Eegholm for rådgivning om dine behov.

Du kan også læse mere om fremtidsfuldmagter her.