Fremtids­fuld­magter

Det kan være svært at tale om, hvad der skal ske, hvis du eller din ægtefælle ikke længere er i stand til at tage vare på dig selv. Det kan eksempelvis være som følge af hjerneskade efter en bilulykke eller en sygdom som demens eller Alzheimers. Uheld kan indtræffe på et øjeblik, og derfor bør du overveje, om det er nødvendigt med en fremtidsfuldmagt.

De fleste vil i en situation, hvor deres ægtefælle netop har været i en alvorlig ulykke eller rammes af en uhelbredelig sygdom som demens eller Alzheimers, forståeligt nok gerne kunne fokusere fuldt ud på at være der for deres ægtefælle.

Faktum er bare, at det også stiller den sunde og raske ægtefælle i en ubehagelig situation, hvis ikke der på forhånd er taget stilling til, hvem der må foretage juridiske, økonomiske og personlige beslutninger på vegne af den syge ægtefælle. For ifølge loven har vi ingen ret til at agere på en anden persons vegne uden fuldmagt.

Fremtidsfuldmagter løser en væsentligt anden situation end dødsfaldssituationen. Testamenter finder først anvendelse, når du går bort. Fremtidsfuldmagterne tager stilling til, hvad der skal ske, hvis du ikke længere er i stand til at tage vare på dig selv; men stadigvæk lever.

Ofte vil fremtidsfuldmagter derfor med fordel kunne kombineres med et testamente eller en ægtepagt.

Et eksempel

For bedre at forstå, hvorfor en fremtidsfuldmagt kan være relevant for dig, er det måske nemmest med et eksempel:

I eksemplet diagnosticeres du med Alzheimers og indlægges efter kort tid, da den desværre er fremskreden og uden tegn på bedring. Din ægtefælle vælger efter din indlæggelse at kigge efter et nyt sted at bo, fordi jeres fælles hus er for stort til, at din ægtefælle selv kan tage vare på det. Din ægtefælle forsøger herefter at sælge huset; men myndighederne vurderer, at du ikke selv er i stand til at underskrive, fordi du er for skidt. Din ægtefælle er herefter bundet til at blive i huset, hvis ikke hun kan få dig umyndiggjort og indsat som værge.

At få en person umyndiggjort og sat under værgemål er en langstrakt og dyr proces, og det er faktisk væsentligt sværere at få en person umyndiggjort i Danmark, end du måske går og tror – selv hvis personen har en Alzheimers-diagnose.

Havde I oprettet en fremtidsfuldmagt, ville din ægtefælle med Familieretshusets tilladelse straks efter din indlæggelse kunne have sat fuldmagten i kraft. Din ægtefælle ville herefter selv kunne vælge, om huset skulle sælges eller ej.

Indholdet af din fremtidsfuldmagt

Sædvanligvis vil vi anbefale, at du opretter en såkaldt generalfuldmagt. En sådan fuldmagt omfatter alle forhold af såvel økonomisk som personlig karakter.

At fuldmægtigen kan disponere i de økonomiske forhold betyder i store træk, at fuldmægtigen kan indgå retshandler på den andens vegne.

At fuldmægtigen kan disponere i personlige forhold betyder, at man inden for fuldmagtens område repræsenteres af fremtidsfuldmægtigen i forhold til offentlige myndigheder.

Er der enkelte forhold, du ikke ønsker, at fuldmagten skal omfatte, kan man skrive det i fuldmagten. Man kan også vælge at gøre fuldmagten mere specifik og konkretisere fuldmagtens omfang, så det i stedet fremgår, præcis hvilke forhold, der skal være omfattet af fuldmægtigens dispositionsret.

Fuldmægtigen skal altid følge fuldmagtens anvisninger og varetage de interesser som måtte gælde for den person som ikke længere kan træffe beslutninger på fornuftig vis.

En fremtidsfuldmagt kommer i anvendelse, såfremt der overfor Familieretshuset indgives anmodning om, at den sættes i kraft, og at Familieretshuset herefter vurderer, at det er nødvendigt.

Du kan selv vælge, om fuldmægtigen skal være din ægtefælle, samlever, dine børn eller nogle helt andre. Du kan også give fuldmagten til flere i fællesskab, ligesom du kan gøre én fuldmægtig til den principale og en anden til den subsidiære fuldmægtige.

Rådgivning om fremtidsfuldmagter

Hos Advokathuset Eegholm kan du få kvalificeret rådgivning om, hvad der vil sikre dig og din familie bedst muligt. Ikke alene i forhold til at oprette en fremtidsfuldmagt, men også i relation til spørgsmål om, hvor bredt favnende fuldmagtens indhold skal være. Det kan være, at der er særlige undtagelser til generalfuldmagtens indhold, der er relevant for lige netop dig.

Som specialiserede advokater på området kender vi både muligheder og faldgruber til bunds. Og det koster ikke noget at kontakte os for at få en indledende snak om jeres situation.