Inkasso 

Advokathuset Eegholm har en velfungerende inkassoafdeling, der har stor erfaring med at inddrive tilgodehavender fra både danske og udenlandske skyldnere.

Når det handler om inkasso, hjælper Advokathuset Eegholm vores kunder på to fronter:

  • Forebyggelse gennem udarbejdelse af inkassopolitik
  • Inddrivelse af tilgodehavende

Få en effektiv inkassopolitik

Vores advokater og øvrige juridiske sagsbehandlere har stor erfaring, når det handler om at fastlægge en strategi, der minimerer antallet af inkassosager. Vores rådgivning på dette felt omfatter bl.a. fastlæggelsen af en procedure, der iværksættes, så snart en debitor undlader at betale til tiden. Et vigtigt element vil desuden ofte være at kigge på virksomhedens salgsbetingelser for derigennem at have det juridiske fundament på plads for den fremtidige procedure.

Når pengene udebliver

Vores inkassoafdeling hjælper med både privat og erhvervsmæssig inkasso. I det omfang, det ønskes, inddrager vi kunden i et tæt samarbejde, hvor målet er at skabe den mest effektive proces og løbende vurdere, hvilke skridt der skal tages for at nå den bedst mulige udgang for kunden; skal der fx forberedes en konkursbegæring mod skyldneren.

Undervejs i inkassoforløbet lægger vi stor vægt på at holde kunden løbende informeret. Samtidig vil vi kunne hjælpe med de spørgsmål, der måtte opstå i løbet af processen. Det kan fx handle om, hvornår der kan søges om momsrefusion for det tilgodehavende, der søges inddrevet via inkasso.

Vi tilbyder følgende ydelser: 

  • Identifikation af skyldner, fx via CPR- eller CVR-register
  • Rådgivning om rentesatser og gebyrer, herunder momsregler
  • RKI-rapport på skyldner
  • Korrespondance med skyldner
  • Iværksættelse af RKI-sag
  • Iværksættelse af småsagsproces
  • Iværksættelse af stævningsproces
  • Indgåelse af afdragsordning

Hvis skyldner hører hjemme i et andet EU-land

EU-regler på inkasso-området betyder, at du som dansk virksomhed kan stævne en debitor fra et andet EU-land, uden at det som tidligere skal foregå i det pågældende land. Desuden kan en eventuel domsfældelse tvangsfuldbyrdes i skyldnerens land, fx med hjælp fra en lokal foged.

Advokathuset Eegholm har med succes gennemført adskillige inkassosager i bl.a. Tyskland og de nordiske lande, og vores advokater og specialiserede inkassomedarbejdere står altid til rådighed, hvis problemet opstår. Samtidig har vi faste samarbejdspartnere, hvis det bliver nødvendigt at inddrage en advokat fra det land, hvor skyldneren juridisk hører hjemme.

Huslejeinkasso

Der gælder særlige regler for inkasso på lejeboligområdet (husleje, forbrugsafgifter og udgifter til istandsættelse).Læs mere om, hvordan vi kan hjælpe dig med huslejeinkasso her.

Kontakt inkasso ansvarlig Lise Poulsen, hvis du vil høre mere om, hvordan Advokathuset Eegholm kan hjælpe dig med effektiv inkasso – eller hvad en eventuel inkassosag kan løbe op i.

Download vores standard-rykkerskrivelse her.