Descrierea procedurii de achiziționare a unui imobil pe teritoriul statului danez

Descrierea procedurii de achiziționare a unui imobil pe teritoriul statului danez

Stimați clienți, în cadrul prezentului articol vom încerca pe cât posibil să facem o descriere cât mai eleborată și cât mai amplă a procedurii de achiziționare a unui imobil pe teritoriul statului danez. Astfel că, pentru a putea achiziționa un imobil pe teritoriul statului danez, trebuie să fi locuit în Danemarca de minimum 5 ani, să dețineți un drept de rezidență pe teritoriul statului danez în prezent, iar în  cazul în care nu aveți reședința în Danemarca și nici nu ați avut – o în ultimii 5 ani, în mod normal, aveţi posibilitatea de a achiziţiona proprietăți imobiliare cu permisiunea Ministrului Justiției. Permisiunea se solicită de la Civilstyrelsen.

Întrega  tranzacție are la bază o serie de proceduri legale ce trebuie întreprinse, precum:

A: Perioda de retragere din tranzacție – are loc în termen de 6 zile de la data semnării contractului de vânzare – cumpărare/købsaftale dintre vânzător și cumpărător. În cazul în care cumpărătorul alege să se folosească de dreptul de retragere, cumpărătorul trebuie să achite vânzătorului 1% din prețul de achiziție al imobilului.

Relevanța  avocatului în procesul de ahiziționare a unui imobil

De îndată ce ați ales un avocat care să preia speța dumneavoastră, agentul imobiliar v-a transmite întreaga documentație a imobilului avocatului ales, spre verificarea acestora din punct de vedere juridic și pentru a se asigura că tranzacția nu vine în conflict cu scopul achiziției, examinând totodată, dacă este nevoie de investigații/informații suplimentare cu privire la imobilul în speță sau dacă există anumite sarcini cărora cumpărătorul trebuie să le acorde o atenție deosebită.

După ce avocatul a finalizat verificat și discutat întreaga documentație împreună cu al său client, se v-a contacta agentul imobiliar, pentru a I se comunica, dacă tranzacția poate fi aprobată și în ce condiții.

Rezerva unui avocat vă oferă posibilitatea de a vă retrage din tranzacție, în termen de 6  zile de la data semnării ante – contractului de vânzare – cumpărare, în cazul în care,  acesta, în urma verificării documentației imobilului, constată că există o serie de probleme de natură juridică sau tehnică ce planează asupra imobilului și care, bineînțeles, ar fi în detrimentul cumpărătorului. În acest caz cumpărătorul nu mai are obligația de a achita  1% din valaroare prețului de achiziție a imobilului.

Depunerea prețului de achiziție al imobilului

În calitate de cumpărător, vă rugăm să rețineți că, deși, rezerva băncii, perioada de reflecție nu a expirat, dumneavoastră aveți obligația de a respecta termenele de plată a prețului de achiziție, iar prima parte acestuia, trebuie, de obicei, transferat cåtre agentul imobiliar.

Suma rămasă din prețul de achiziție al imobilului este scadentă aproximativ la o săptămână după ce are loc semnarea contractului de vânzare -cumpărare și, de regulă, îmbracă forma unei garanții bancare de la banca cumpărătorului pentru depozitare la banca vânzătorului.

Termenele limită anterior menționate, ce se regăsesc în cadrul ante – contractului de vânzare – cumpărare, au o foarte mare relevanță, întrucât, depășirea acestora poate afecta întreaga tranzacție.

Înscrierea dreptului de proprietate

O dată cu aprobarea tranzacției și cu apropierea termenului de preluare a cheilor imobilului, este imperios ca avocatul să înscriere dreptul de proprietate pe numele noului proprietar. Actul aprobat trebuie mai apoi semnat – în format digital, cu MitID – ul pe tinglysning.dk, iar mai apoi actul în speță v-a fi înscris în cartea funciară. Vă rugăm să rețineți că în cuprinsul købsaftalen sunt stipulate toate clauzele referitoare la cheltuielile pe care cumpărătorul sau vânzătorul ar urma să le suporte odată cu achiziția imobilului.

După înscrierea imobilului în caretea funciară, banca persoanei care intenționează să achiziționeze proprietatea are obligația de a asigura preluarea și înregistrarea împrumutului cumpărătorului, iar banca vânzătorului asigură rambursarea și radierea împrumutului existent. Coordonarea internă a acesteia are loc între bănci, astfel încât orice tip de transfer al taxelor de înscriere a terenului să nu se piardă.

Ultimul transfer către vânzător

Ultimul transfer către vânzător se efectuează, de regulă, concomitent cu momentul preluării cheilor imobilului. Uneori se reține o sumă de bani care poate acoperi orice tip de sold de rambursare în favoarea cumpărătorului. Înainte de preluarea cheilor imobilului, cumpărătorul are obligația de a încheia o asigurare obligatorie a imobilului – husforsikring și numai dacă dorește, poate încheia și o asigurare de schimbare de proprietar – ejerskifteforsikring, în caz contrar, agentul imobiliar/vânzătorul își rezervă dreptul de a nu vă înmâna cheile imobilului. În cee ace privește ejerskiftforsikring, vă rugăm să rețineți că persoana care achiziționează imobilul –respectiv cumpărătorul, are obligația de a achita întreaga sumă în primă fază, urmând ca mai apoi, vânzătorul să îi restituie acestuia jumătate din suma. În ziua în care are loc preluarea cheilor imobilului, vânzătorul și cumpărătorul trebuie să se asigure că sunt citite contoarele de consum, astfel încât, firmele furnizoare de utilități să poată calcula cota parte a vânzătorului.

Declarație de rambursare

În cadrul declarației de rambursare sunt stipulate plățile pe care vânzătorul unui imobil le-a achitat  în avans și pe care noul proprietar trebuie să le ramburseze acestuia . Aceasta ar putea fi, de exemplu, impozitul pe proprietate,surplusul de peleți, ulei – oliefyr , diesel, lemne etc. Prin urmare, declarația de rambursare reprezintă o formă de asigurare asupra faptului că atât vânzătorul, cât și cumpărărtorul își vor onora plățile privind obligația de consum(dacă situația o impune).

Cu o amplă experiență în ceea ce priveşte tranzacţiile imobiliare, Advokathuset Eegholm este întotdeauna la dispoziția dumneavoastră, oferindu-vă servicii de asistenţă şi consultanţă juridică de înaltă calitate, inclusiv în limba rămână. Nu vă costă nimic să ne contactați!