Petronela Mereu-Danceanu

Tolk / Juridisk sagsbehandler

E-mail: pmd@adv-eegholm.dk

Petronela Mereu – Dănceanu este angajat al Casei de avocatură Eegholm, având ca atribuţie principală acordarea consultanţei juridice cetăţenilor români, în limba lor maternă. Scopul dumneaei este acela de a prezenta o viziune corectă asupra tuturor problemelor de drept, dând dovadă de corectitudine, eficienţă şi profesionalism.

Advokathuset EEgholm Petronela