Legea privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului

Noi reglementări legislative intră în vigoare începând cu data de 1 ianuarie 2024 – Legea privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului

Stimați clienți, dorim să vă aducem la cunoștință faptul că începând cu data de 1 ianuarie 2024, intră în vigoare legea privind protecția și promovarea drepturilor copilului și are rolul de a veni în sprijinul minorilor, pårinților și a activității întreprinse de municipalități. Concomitent cu prezenta lege, v-a fi publicată și versiunea actualizată a manualului privind ICS – Integrated Children’s System și a instrumentului de investigare.

După cum bine știm, darea unui minor în plasamanet este o măsură extrem de invazivă, atât pentru copii, cât și pentru părinți. Prin urmare, este foarte important ca familiile aflate într-o astfel de situație să poată primi detalii corecte, menite să contribuie la asigurarea părților implicate în dosar, că speța se derulează într-o manieră legală, că toate informațiile relevante sunt evidențiate și că garanțiile de securitate juridică sunt respectate, astfel în cât administrația municipală și familiile, indiferent de rezultatul cauzei, chiar și după soluționarea dosarului, pot coopera pentru binele minorilor.

Minorii ai căror părinți sunt dependenți de droguri, au dreptul de a beneficia de consiliere psihologică, fără a mai fi necesară îndeplinirea proceduriii de obținere a acordului părinților. În cadrul aceleiași legi, vom regăsi un nou capitol care trasează obiective clare, menite să vină în sprijinul tinerilor, aflați în perioada de tranziție spre maturitate – Kapitel 13 – Ungestøtte og overgang til voksenlivet, referitor la adolescenți.

Aceasta înseamnă că o mare parte din prevederile referitoare la dizabilitățile copiilor, care până de curând se regăseau în cuprinsul legii privind serviciile sociale – serviceloven , au fost acum incluse în legea privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului. Așadar, cererile înaintate către municipalitate, inclusive cererile și notificările despre copii și tineri, primite înainte de 1 ianuarie 2024, dar care nu au fost procesate conform legii privind serviciile sociale înainte de sfârșitul anului 2023, cu unele excepții, vor urma a fi soluționate conform legii care reglememtează drepturile copilului.

De menționat este și faptul că, în privința conținutului, nu au existat modificări semnificative pentru unele prevederi, în timp ce pentru altele au existat o serie de modificări – dându-se naștere, astfel, la noi reguli și reglementări. Legea copiilor, așa cum mai este numită, reunește toate regulile de sprijin pentru copii și tineri, indiferent dacă nevoia lor de suport are la bază probleme de natură socială, o deficiență fizică sau psihică sau alte provocări.

Scopul general al legii anterior menționate este de a consolida eforturile întreprinse de municipalitate pentru copiii și tinerii aflați în poziții vulnerabile, astfel încât aceștia să poată beneficia de ajutor și suport de specialitate, atunci când au realmente nevoie de acest lucru.

Așadar, în eventualitatea în care aveți întrebări sau neclarități în acest sens, vă rugăm să nu ezitați în a ne contacta. Advokathuset Eegholm este întotdeauna la dispoziția dumneavoastră.