Relevanța întocmirii unui testament concomitent cu achiziționarea imobilului

Relevanța întocmirii unui testament concomitent cu achiziționarea imobilului

Stimați clienți, având în vedere faptul că tot mai mulți dintre dumneavoastră ne-ați întrebat care ar fi relevanța întocmirii unui testament concomitent cu achiziționarea unui imobil, am decis să elaborăm un scurt articol în acest sens, care să vină în sprijinul dumneavoastră.

Testamentul este actul unilateral, personal şi revocabil prin care o persoană, numită testator, dispune, în una dintre formele cerute de lege, pentru timpul când nu va mai fi în viaţă.

Testamentul conţine o serie de dispoziţii referitoare la patrimoniul succesoral sau la bunurile care fac parte din acesta, precum şi la desemnarea directă sau indirectă a legatarului. Alături de aceste dispoziţii sau chiar şi în lipsa unor asemenea dispoziţii, testamentul poate să conţină dispoziţii referitoare la partaj, revocarea dispoziţiilor testamentare anterioare, dezmoştenire, numirea de executori testamentari, sarcini impuse legatarilor sau moştenitorilor legali şi alte dispoziţii care produc efecte după decesul testatorului.

Cuprinsul unui testament nu se referă întotdeauna numai la moștenire – ci poate fi vorba și despre modul în care doriți să fiți înmormântat sau despre cum doriți să fie gestionată moștenirea dumneavoastră. De asemeni, tot prin intermediul testamentului vă rezervați dreptul de a  decide dacă moștenitorii dumneavoastră ar urma să intre în posesia moștenirii sub forma unei ”proprietăți private” și dacă pot solicita anularea ”dreptului de  proprietate separată”. Dacă optați pentru întocmirea unui testament, sau în eventualitatea în care în cuprinsul testamentului dumneavoastră nu se face nici o referire la modurile de împărțire ale bunurilor pe care le dețineți, moștenirea v-a intra sub incidența dispozițiilor legislative ce  reglementează proprietatea dobândită prin moștenire.

Astfel că, atunci când decideți să achiziționați un imobil împreună cu partenerul/partenera dumneavoastră pe teritoriul statului danez, pe lângă faptul că iau naștere o serie de drepturi și obligații de natură juridică, vă și asumați o obligație financiar-bancară pe o perioadă îndelungată de timp. Prin urmare, vă recomandăm să aveți în vedere inclusiv statutul dumneavoastră din punct de vedere legal,  în cazul în care unul dintre parteneri decedează în mod neașteptat.

Atunci când survin unele situații nefericite în viața noastră, cel mai indicat ar fi să reflectăm asupra tuturor factorilor care ne influiențează și să ne asigurăm că persoanele dragi nouă sunt ”protejate/asigurate”din punct de vedere legal.

Recomandăm cu tărie tuturor cuplurilor care achiziționează un imobil împreună pe teritoriul statului danez, să opteze pentru întocmirea un testament – în deosebi, celor care au copii împreună sau care intenționează să conceapă un copil. În lipsa unui testament, legea moștenirii este cea care reglementează ce ar urma så se întâmple cu imobilul și/sau bunurile atunci când o persoană decedează. Iar acest lucru poate avea consecințe majore pentru soțul/soția supraviețuitor/supraviețuitoare, care poate fi obligat(ă) să se mute din casă/imobil.

Testamentul reciproc între soți

Dacă nu ați întocmit un testament, vă rugăm să rețineți că soțul supraviețuitor are obligația legală de a achita jumătate din moștenire urmașilor defunctului. Acest lucru poate însemna că soțul supraviețuitor nu are dreptul de a mai locui în imobil. Prin întocmirea unui testament, însă, vă asigurați asupra faptului că soțul/soția supraviețuitoare primește o cotă parte mai mare din bunurile comune și că moștenirea copiilor este inițial limitată la „moștenirea obligatorie„.

Un testament reciproc este un testament întocmit de comun acord de către soți, în care fiecare dintre aceștia îl numește pe celălalt moștenitor sau formulează alte dispoziții succesorale în caz de deces. Într-un testament reciproc în care fiecare dintre soți îl numește pe celălalt drept unic moștenitor, soții pot desemna persoana căreia îi va fi transferată cota succesorală a soțului supraviețuitor după deces.

Este recomandabil ca un testament reciproc între soți să îmbrace forma autentică. Astfel, avocatul întreprinde formalitățile aferente,  în conformitate cu dispozițiile testamentare ale soților, iar aceștia din urmă fiind necesar a se prezenta doar să semneze.

O dispoziție prevăzută în cadrul unui testament reciproc între soți poate fi revocată de unul dintre aceștia în timpul vieții ambilor soți. Un testament din care respectiva dispoziție este revocată trebuie să fie autentificată de un notar.

Un testament reciproc între soți devine nul în cazul în care căsătoria a încetat înainte de decesul testatorului. De asemenea, acesta devine nul în cazul în care testatorul, înainte de decesul său, a intentat o acțiune de divorț în instanță, și-a dat acordul în scris pentru divorț sau era îndreptățit să solicite anularea căsătoriei și a depus în instanță o cerere în acest sens.

Cuplurile necăsătorite/concubinii nu moștenesc unul de la celălalt

În eventualitatea în care ne raportăm la o relație de concubinaj, vă rugăm să rețineți că această stare de fapt nu creează drepturi și obligații civile similare căsătoriei, astfel că indiferent de durata concubinajului, sau de existența unor copii născuți dintr-o astfel de relație, concubinul supraviețuitor nu are nici un drept legal de moștenire asupra bunurilor partenerului său de viață.

În lipsa unui testament, la decesul unuia dintre concubini, concubinul supraviețuitor nu v-a primi nici un bun aferent moștenirii, urmând ca întreaga moștenire să fie atribuită moștenitorilor legali, conform legislației aflate în vigoare la momentul respectiv.

Concubinul poate veni la moștenire numai pe cale testamentară, în acest mod fiind obligatorie întocmirea unui testament prin intermediul căruia concubinul supraviețuitor poate fi desemnat legatar, adică să dobândească toate sau numai o parte din bunurile defunctului. În cazul în care există moștenitori rezervatari (soț supraviețuitor sau descendenți), testamentul în baza căruia concubinul supraviețuitor dobândește calitatea de legatar, trebuie să respecte rezerva succesorală, mai precis să nu afecteze partea aferentă moștenirii, la care moștenitorii rezervatari au dreptul în virtutea legii, chiar împotriva voinței defunctului.

Situația copiilor concubinilor:

Copilul născut dintr-o relație de concubinaj dobândește calitatea de moștenitor legal al părinților săi. Din acest punct de vedere nu există diferențe între copiii născuți în afara căsătoriei și cei născuți în cadrul unei familii căsătorite, întrucât aceștia sunt tratați egal de către legiuitor, în ceea ce privește moștenirea.

În cazul în care copilul este doar al unuia dintre concubini, acesta va veni la moștenirea părintelui său, chiar dacă ambii concubini au participat la creșterea acestuia. Copilul poate veni la moștenirea concubinului care nu îi este pårinte biologic, numai pe parte testamentarå, respectând dreptul moștenitorilor rezervatari.

Așadar, dacă doriți să aflați mai multe detalii, sau aveți întrebări în acest sens, vă rugăm să nu ezitați în a ne contacta.

După cum bine știți, Advokathuset Eegholm are o vastă experiență atât în ceea ce privește vânzarea de imobile pe teritoriul Danemarcei, cât și în ceea ce privește  întocmirea testamentelor; astfel că, nu vă costă nimic să ne contactați.