Malpraxisul medical în Danemarca

Malpraxisul medical în Danemarca

Stimați clienți, având în vedere că tot mai mulți dintre dvs ne solicitați ajutorul cu privire la diverse spețe de malpraxis, am decis să elaborăm un scurt articol în acest sens.

Astfel că, malpraxisul medical constă într- o eroare profesională generatoare de pagube pacientului, care atrage după sine răspunderea civilă a personalului medical sau a furnizorului de servicii și produse medicale, sanitare sau farmaceutice.

LBK nr 995 af 14/06/2018 defineşte personalul medical ca fiind medicul, medicul dentist, farmacistul, asistentul medical şi moaşa care acordă servicii medicale.

În caz de malpraxis, aceștia vor fi nevoiți să răspundă civilmente pentru prejudiciile produse pacientului, care includ atât neglijenţa, imprudenţa sau cunoştinţe medicale insuficiente în exercitarea profesiei, cât și actele individuale în cadrul procedurilor de prevenţie, cu privire la diagnostic sau tratament. (Kapitel 3 § 19)

De asemenea, personalul medical răspunde civil inclusiv pentru prejudiciile ce decurg din nerespectarea reglementărilor legale cu privire la confidenţialitatea, consimţământul informal şi obligativitatea acordării asistenţei medicale, sau în eventualitatea în care personalul medical îşi depăşeşte limitele competenței.

Aveți posibilitatea de a depune o sesizare către Styrelsen for Patientklager în cazul în care sunteți nemulțumit de tratamentul medical pe care l-ați primit; tratament medical care poate include:

  • Examinare, diagnostic și tratamentul administrat
  • Asistență la naștere
  • Îngrijire medicală
  • Stabilirea programului de reabilitare
  • Prevenirea și controlarea stării de sănătate în raport cu pacientul
  • Informații despre tratament și consimțământul pentru administrarea acestuia
  • Păstrarea înregistrărilor/jurnalului medical
  • Adeverințe medicale.

Cum și unde se poate reclama un caz de malpraxis?

La cererea formulată de către pacient/familia pacientului se anexeaza următoarele documente:

  • copii ale documentelor medicale în susţinerea afirmaţiilor cuprinse în sesizarea adresată comisiei;
  • copii ale documentelor legale din care să rezulte calitatea persoanei care a sesizat comisia.

În cazul în care pacientul alege să sesizeze cu o cerere Styrelsen for Patientklager, aceaștia vor desemna un grup de experţi, în vederea analizării documentelor medicale şi audierii persoanelor implicate.

Toți pacienții au dreptul de a face sesizare către autoritățile competente cu privire la tratamentul medical care le-a fost administrat. Așadar, în acest caz, pacientul poate completa un formular în format digital pe site-ul web al Styrelsen for Patientklager. Vă rugăm să rețineți că pacientul este singurul care poate decide împotriva cui dorește să facă plângerea, precum și care sunt considerentele ce stau la baza solicitării respective.

Critica – are loc atunci când tratamentul a fost „sub normă”/ nu a fost în conformitate cu protocoalele medicale stabilite.

Kritik med indskærpelse– ​​are loc atunci când pacientul nu a beneficiat de un tratament corespunzător,”în conformitate cu standardele profesionale general recunoscute”. Elaborarea unor astfel de critici, presupune ca disciplinærnævnet indskærper/ comisia de disciplină îi impune lucrătorului din domeniul medical să dea dovadă de mai multă responsabilitate în ceea ce privește activitatea sa viitoare. Apoi numele cadrului medical reclamat este publicat atât pe site-ul web al Styrelsen for Patientklagers cât și pe www.sundhed.dk.

Kritik ved overtrædelse af autorisationsloven/ Critica adusă în cazul încălcării legislației:

În eventualitatea în care comisia de disciplină apreciază că tratamentul administrat – reclamat nu a respectat prevederile legale aflate în vigoare, trebuie reținut faptul că s-a încălcat articolul 75 din Legea de autorizare.

Prezentul articol reglementează situația în care un cadru medical autorizat, este găsit vinovat de săvârșirea infracțiunii de neglijență sau neglijență în formă gravă/repetată – infracțiune pedepsită cu amendă sau închisoare.

Vă rugăm să rețineți și faptul că Styrelsen for Patientklagers, în urma unei ample analize și cercetări, se poate pronunța în anumite cauze –„Fără critici”; dacă aceștia vor considera că din medical, respectivul cadru medical a îndeplinit toate protocoalele aferente și a administrat tratamentul în conformitate cu legislația aflată în vigoare.

În ceea ce privește acordarea despăgubirilor –  Erstatningsansvarsloven (EAL) este cadrul legal care stă la baza stabilirii eventualelor compensații pentru pacienți ( atunci când acest lucru se impune). Legea reglementeză acordarea despăgubirilor și beneficiilor în caz de malpraxis.

Cuantumul despăgubirilor acordate depinde de o multitudine de factori, inclusiv de amploarea prejudiciului adus și de consecințele pe care le-a avut asupra sănătății dvs. Eventualele despăgubiri trebuie solicitate de la PATIENTERSTATNINGEN, în cazul în care a avut loc o vătămare cauzată de administrarea unui tratament inadecvat.

În eventualitatea în care vă confruntați cu o speță de malpraxis, vă rugăm să nu ezitați în a apela la serviciile  Advokathuset Eegholm, întrucât avocații noștri sunt întotdeauna la dispoziția dvs.