Accesul la documente

Accesul la documente

Atunci când un dosar este pe rol în fața autorităților publice, ca regula principală, se poate avea acces la documentele pe care autoritățile publice le obțin în legătură cu procesarea cauzei, înregistrarea pe dosar etc. În cadrul prezentei postări, dorim să trecem în revistă, într – un mod cât mai detaliat, cine are dreptul la un astfel de acces la documente, tipurile de acte la care se poate obține accesul, precum și modul în care vă exercitați acest drept la documente.

Cine poate accesa documentele

Conform legii privind accesul la informațiile de interes public, rezultă că orice persoana, are, în principiu, dreptul de a lua act de documentele care fac parte din procesarea cauzelor publice. Există, însă, anumite cauze care nu permit de accesul pe deplin la documente, cum ar fi cauzele penale, sau în anumite situații specifice, precum: secretul profesional sau securitatea națională.

Dreptul de a beneficia de accesul la informațiile de interes public se aplică fiecărui individ, indiferent de cetățenie sau de starea psihică. Cu toate acestea, minorii sub 15 ani trebuie să aibe capacitatea necesară de a discerne și înțelege ce presupune accesul la documente; de asemenea, persoana care deține dreptul de a exercita autoritatea părintească asupra acestuia, are, în principiu, dreptul de a se opune ca un minor să se familiarizeze cu anumite tipuri de documente/informații de interes public.

În eventualitatea în care vă constituiți parte în dosar, aveți un drept extins de a avea acces la documente, aspect menționat inclusiv în cadrul legii privind administrația publică – regulile privind accesul părților la documente.

Tipuri de documente la care se poate obține acces

În mod normal, accesul la dosar poate fi complet și, prin urmare, va include toate documentele specific procesării cauzei. Obligația de predare a dosarelor se aplică tuturor organelor și autorităților din administrația publică în sens larg, iar accesul la documente include, în general, toate tipurile de documente – nu doar înscrisurile.

Cu toate acestea, ca regulă generală, anumite documente/înscrisuri pot fi interzise accesului public, precum: procesele-verbale interne și corespondența publicului. În astfel de situații, autoritățile publice au obligația de a motiva decizia.

Solicitarea accesului la documente

Dacă doriți să obțineți acces la documente sau informații de la o autoritate publică, precum statul sau municipalitatea, este necesar să faceți acest tip de solicitare în mod direct către acestea. De asemenea, aveți posibilitatea de a afla dacă organele de cercetare penală își desfăsoară activitatea de urmărire penală cu privire sau în legătură cu dumneavoastră, contactând secția de poliție, sau Rigspolitiets Databeskyttelsesenhed. În cazul în care doriți să obțineți o copie a unei sentințe, încheieri, decizii, este necesar să faceți o solicitare în scris către instanțele judecătorești abilitate. De asemenea, există și posibilitatea ca prin intermediul unei delegații, să autorizați o altă persoană să solicite informații în numele dvs.

Advokathuset Eegholm vă poate oferi consiliere de specialitate atât cu privire la exercitarea dreptului de acces la documente, cât și în ceea ce privește elaborarea unei delegații în formă scrisă.

Autoritățile au obligația de a da curs solicitării dumneavoastră

Autoritățile trebuie să dea curs solicitării dvs cât mai curând posibil și în termen de 7 zile lucrătoare de la data depunerii acesteia; în cazul în care acest lucru nu este posibil, acestea au obligația de a vă informa de îndată. Dacă autoritățile nu procesează cererea dvs în timp util, aveți posibilitatea de a depune plângere în termen de 14 zile lucrătoare, către autoritatea ierarhic superioară.

Depunerea plângerii privind refuzul accesul dvs la documente

În cazul în care cererea advs este respinsă, treuie să rețineți că aceasta constituie în sine o decizie administrativă, care poate fi, prin urmare, atacată la o autoritate ierarhic superioară. O respingere a cererii dvs. trebuie să fie însoțită atât de o argumentare, cât și de o îndrumare cu privire la dreptul dvs. de apel, inclusiv modul de contestație împotriva deciziei, împreună cu indicarea termenului limită pentru efectuarea acestuia.

Autoritățile în spetă, au obligația de a da curs contestației depuse de dvs și să o soluționeze în termen de 20 de zile lucrătoare de la primirea plângerii împotriva unei decizii privind accesul la documente, cu excepția cazurilor în care amploarea sau complexitatea cazului/speței nu permite acest lucru.