Cauze curente: Curtea Supremă acordă câștig de cauză reclamantului printr-o nouă hotărâre privind taxele de parcare

Cauze curente: Curtea Supremă acordă câștig de cauză reclamantului printr-o nouă hotărâre privind taxele de parcare

Pentru o mai bună înțelegere a sistemului juridic danez si a legislației în vigoare, Casa de avocatură Eegholm încearcă să descrie și să clarifice într-un mod cât mai imparțial anumite problematici de interes comunitar – atât cauze de drept penal,cât și cauze de drept civil. În această manieră oferindu-vă posibilitatea de a beneficia de evaluarea noastră juridică asupra unor spețe prezentate și extrem de mediatizate de către mass – media.

În cadrul prezentului articol, vom face referire la o speță în care judecătorul a acordat câștig de cauză consumatorului printr – o hotărâre ce a avut ca obiect principal- contestație proces – verbal / amendă parcare.

Prezentarea cazului pe scurt

În luna iunie a anului 2018, persoana în speță a parcat mașina în Aarhus în zona de parcare 406. Aceasta a efectuat plata parcării prin intermediul aplicației Easy Park, iar în cadrul respectivei aplicații există și o hartă generată de GPS, care indica faptul că mașina a fost parcată în locul pe care funcția GPS a telefonului mobil îl transmitea aplicației în mod direct. Din cauza unei erori apărute în cadrul aplicației aceasta a indicat în mod eronat că mașina era parcată în zona 104. Astfel că persoana în cauză nu avea la știință de acea eroare tehnică și fiind de bună-credință a achitat contravaloarea parcării, ne mai verificând dacă există concordanță între zona de parcare indicată de aplicație și zona în care se afla situate automobilul propriu – zis.

De asemenea, nici aplicația nu a solicitat consumatorului să verifice dacă zona de parcare afișată automat se potrivește cu locația mașinii; cu toate acestea, era o condiție standard în cadrul aplicației, conform căreia clientul trebuia să se asigure că zona indicată de aceasta, corespunde cu locația reală a mașinii.

Având în vedere faptul că persoana în speță este avocat de meserie, a înaintat dosarul în toate cele trei instanțe, iar când cauza a fost înaintată Curții Supreme, Ombudsmanul,  a intervenit în sprijinul reclamantului.

Astfel că Ombudsmanul a susținut în fața Curții Supreme că aplicația Easy Parks avea probleme de natură tehnică și că în anumite circumstanțe indica locații GPS incorecte, astfel încât reclamantul a fost dus în eroare cu privire la locația mașinii.

Conform opiniei Ombudsmanului, aplicația nu a informat consumatorul despre riscul erorilor cu privire la locația GPS.

Christina Toftegaard Nielsen în calitate de Ombudsman, a menționat faptul că orice firmă care se ocupă cu asigurarea locurilor de parcare are obligația de a garanta consumatorului că aplicația poate fi utilizată în orice moment. Acest aspect nu revine nici pe departe în responsabilitatea consumatorului.

Decizia Curții Supreme

Curtea Supremă a fost de acord cu Avocatul Poporului și cu solicitarea reclamantului, conform căreia firmele care asigură locurile de parcare nu pot să sancționeze consumatorul atâta timp cât codul zonal este eronat indicat de aplicație. Rezultatul cazului ar fi fost probabil diferit dacă persoana în cauză, deși ar fi fost însțiințată în prealabil de existența anumitor erori cu privire la aplicația Easy Parks, și-ar fi lasat mașina parcată într-o zonă în care parcarea nu era permisă.

Prezenta speță poate avea un efect de jurisprudență și în alte cauze, în care li se solicită deținătorilor de autovehicule să plătească taxă de parcare anumitor firme care se ocupă cu asigurarea acestora în circumstanțe similare. Atfel că, în eventualitatea în care vă aflați într-o situație asemănătoare, vă sugerăm să contactați firma de parcare care a emis acea taxă la momentul respectiv și să îi trimiteți o copie a sentinței Curții Supreme ca și argument pentru care taxa nu ar trebui achitată.

Rețineți, însă, faptul că majoritatea aplicațiilor de parcare au început să menționeze faptul că locația GPS a telefonului mobil poate fi inexactă – și, prin urmare, dumneavoastră aveți obligația de a verifica dacă sunteți înregistrat în zona de parcare corectă sau nu. Această mențiune a început să fie extrem de virală, în urma pronunțării hotărârii Curții Supreme în favoarea reclamantului.

Așadar, vă recomandăm să vă asigurați că aplicația a înregistrat în mod corect locația dvs, pentru a preîntâmpina în acest mod eventualele neînțelegeri și neplăceri.