Elaborarea unui testament în favoarea copilului dvs minor

Elaborarea unui testament în favoarea copilului dvs minor

În cadrul prezentului articol, puteți lectura ce înseamnă un testament elaborat în favoare minorului și de ce ar fi o idee bună să optați pentru un astfel de document.

Ce presupune  testamentul  elaborat în favoarea copilului dvs minor?

În cazul în care instanța de judecată a decis ca autoritatea părintească să fie exercitată în mod exclusiv de unul din parinți, aveți posibilitatea de a desemna în cadrul unui testament elaborat în favoarea minorului unul sau mai mulți executori testamentari – cine doriți să dețină tutela copilului/copiilor dumneavoastră, dacă decedați înainte ca acesta/aceștia să împlinească vârsta de 18 ani.

În eventualitatea în care părinții exercită în comun autoritatea părintească, aveți posibilitatea de a elabora un testament în favoarea copilului dvs minor, în cadrul căruia să numiți în mod expres persoana sau persoanele care dorți să dețină tutela, în cazul în care amândoi aveți un accident soldat cu decesul în același timp.

În calitate de părinte, dumneavoastră vă cunoașteți cel mai bine atât copilul/copiii, cât și nevoile acestuia/acestora, astfel în cât singurele persoane care “le pot asigura“ un viitor cât mai bun, mai prosper și sigur sunteți numai dvs.

Aspecte ce se aplică atunci când are loc exercitarea în comun a autorității părintești

În eventualitatea în care unul dintre părinți decedează, în acest caz tutela va fi, în principiu, transferată celuilalt părinte (dacă vorbim despre autoritate părintească comună).

În cazul în care ambii părinți decedează în același timp, Familierethuset, sau Familieretten evaluează cine v-a primi tutela copilului dumneavoastră.

Dacă  ați elaborat un testament în favoarea minorului, Familierethuset, de regulă, va urma dorința dvs încrisă în cadrul respectivului document – cu excepția cazului în care interesul superior al copilului este împotriva acestuia.

Exercitarea autorității părintești doar de un singur părinte

În cazul în care instanța de judecată a decis ca autoritatea părintească să fie exercitată în mod exclusiv numai de unul din părinți, aveți posibilitatea de a opta pentru elaborarea unui testament în favoarea minorului/ copilului dvs.

Dacă, din nefericire, se întâmplă să decedați înainte ca minorul să împlinească vârsta legală, Familierethuset, sau Familieretten sunt cele două instituții autorizate în a decide cui i se atribuie tutela minorului.

Menționând într-un mod cât mai clar și cât mai structurat pe cine anume împuterniciți să aibă grijă de copilul/copii dvs, veniți în sprijinul autorităților Familierethuset sau Familieretten. De exemplu dacă minorul/minorii au ca tata/mamă biologică o persoană care este consumatoare de droguri, sau alcool, în momentul în care faceți această mențiune în cadrul testamentului, autoritățile competente vor lua act de dorința și de precizările dvs, neîncredințând copilul unei persoane cu astfel de antecedente.

Ulterior, procedura ce ține de atribuirea tutelei, este decisă de către Familierethuset, sau de către Familieretten.

Considerentele pe care le are în vedere  Familierethuset, atunci când decide cui I se atribuie tutela minorului?

În decizie sa, Familierethuset  ține cont de dorințele proprii ale copilului, în raport cu vârsta acestuia. De asemenea, se vor solicita informații cu privire la persoana/persoanele care doresc să obțină tutela minorului. Astfe că, dacă a fost elaborat un testament în favoarea minorului, acesta va fi inclus în evaluarea generală a instanței. Decizia finală este întotdeauna luată în funcție de ceea ce este mai bine pentru copil.

Elaborarea unui testament în favoare minorului

Elaborarea unui testament în favoarea minorului, este un document de sine stătător, neexistând solicitări legale exprese; adică, deși poartă denumirea de „testament”, acesta nu trebuie autentificat în cadrul unui birou notarial – ca și condiție. Majoritatea persoanelor   aleg să includă”børnetestament” în cadrul aceluiași document în care au optat pentru crearea unui alt tip de testament în prealabil.  Elaborând un astfel de document, aveți certitudinea că se va ține cont de el, în cazul decesului dumneavoastră și că Familierethuset va lua act de ultima dorință a dvs. / solicitarea dvs.

Este foarte important ca în cuprinsul”børnetestament” să se menționeze în mod  clar și precis cine doriți să dețină tutela minorului, în eventualitatea în care dumneavoastră decedați înainte ca acesta să împlinească vârsta majoratului. Un alt aspect extrem de relevant, pe care vă sugerăm să îl aveți în vedere, este acela că ar fi indicat ca dvs, având calitate testator să informați  executorul / executorii testamentari, adică persoana/persoanele împuternicite în mod expres de către dvs pentru executarea dispoziţiilor testamentare.

Ar fi indicat să descieți în detaliu de ce anume solicitați tocmai persoana/persoanele menționate in”børnetestament” să aibă grija de copilul/copiii dvs și ce anume le recomandă . De asemenea, constituie un avantaj dacă au confirmat deja în prealabil faptul că doresc să preia tutela integrală a minorului/minorilor.

Documentul trebuie să includă data și semnăturile.

Casa de avocatură Eegholm are avocați specializați în dreptul familiei, astfel că sunteți bineveniți să ne contactați în eventualitatea în care aveți întrebări, neclarități sau pur și simplu pentru a vă ajuta în găsirea unei soluții cât mai convenabile dvs și pentru familia dvs.

În cadrul Advokathuset Eegholm oferim consiliere juridică de specialitate, care se bazează pe mulți ani de experiență, iar scopul nostru este acela de a ne asigura că atât dvs, cât și familia dvs primiți cele mai corecte și utile informații.

Revocarea testamentului copilului

Puteți oricând să anulați sau să modificați ulterior testamentul elaborat în favoarea minorului. În cazul în care, ați încheiat testamentul în cadrul unui birou notarial, puteți efectua anularea sau modificarea acestuia apelând la ”byretten”.