Dreptul cetățenilor străini de a opta pentru elaborarea unui testament pe teritoriul statului danez

Dreptul cetățenilor străini de a opta pentru elaborarea unui testament pe teritoriul statului danez

Pe teritoriul statului danez, lucrează și studiază cetățeni din diferite țări – atât din state membre U.E, cât și din state non U.E. De-a lungul timpului, Casa de avocatură Eegholm, a soluționat numeroase spețe, ce au avut ca și obiect achiziționarea de imobile de către cetățenistrăini. Acest aspect ne-a conferit ocazia de a descoperi care sunt premisele acestora de a se stabili definitiv pe teritoriul statului danez, precum și ce anume ii determină sa ia o astfel de decizie.

Drept urmare, putem afirma fără nici o urmă de reținere că suntem specializați în consilierea cetățenilor străini, în ceea ce privește dreptul familiei, achiziționarea de locuințe, dreptul muncii, căsătoria și divorțul, elaborarea de testamente, drept penal etc.

În cadrul acestui articol vom încerca să vă prezentăm posibilitățile și drepturile legale pe care le au cetățenii străini, cu rezidență în Danemarca, cu privire crearea unui testament

Dreptul cetățenilor străini de a întocmi un testament pe teritoriul statului danez

Legislația daneză se diferențiază foarte mult față de legislația românească, atunci când vorbim de elaborarea  unui testament. Astfel că, este recomandabil să apelați la serviciile unu avocat danez pentru a beneficia de consultanță juridică de specialitate, având totodată certitudinea că informațiile primite sunt corecte si potrivite speței dvs.

Practic, nimic nu vă împiedică, în calitate de cetățean străin aflat pe teritoriul statului danez, să solicitați elaborarea unui testament. Un exemplu comun, care dă naștere cel mai adesea necesității de a crea un testament, este acela în care două persoane aflate în relație de concubinaj, optează pentru achiziționarea unui imobil.  În această situație, concubinii nu au dreptul de a moșteni unul după celălalt, în aceste circumstanțe, recomandăm cu tărie ca procedura specifică achiziționării de imobile să fie precedată și de elaborarea unui testament, având în vedere că ambele proceduri sunt în strânsă legătură.

Atunci când optați pentru elaborarea unui testament, decideți practic, ce anume doriți să faceți cu bunurile și/sau cu resurse financiare după trecerea dumneavoastră în neființă. În eventualitatea în care nu optați pentru elaborarea unui astfel de document, iar dumneavoastră încetați din viață, atunci drepturile succesorale ale descendenților vor fi stabilite conform legislației în vigoare de la data respectivă. Elaborarea unui testament reprezintă așadar, garanția că vă sunt respectate solicitările menționate în cuprinsul documentului, iar moștenitorii vor fi cei doriți/aleși de către dumneavoastră.

Casa de avocatură Eegholm are avocați specializați în dreptul familiei, astfel că aveți posibilitatea de a beneficia de consultanță juridică de specialitate, prezentându-vă atât drepturile/posibilitățile aplicabile speței dvs., cât și riscurile/capcanele cel mai des întâlnite.  Așadar nu ezitați să apelați la serviciile noastre, întrucât numai împreună putem găsi cea mai bună soluție pentru dumneavoastră și pentru familia dvs.

Dreptul de a alege legea și alegerea locului

O avere trebuie, în principiu, să fie tratată în Danemarca dacă defunctul la momentul decesului era „procedural cetățean” în Danemarca. Cu toate acestea, regulile în acest domeniu sunt prea complicate pentru a fi revizuite în mod adecvat acest post, iar regulile nu sunt neapărat exact aceleași nici pentru cetățenii UE și cei din afara UE.

Întrebarea dacă cineva este considerat „procedural cetățean” este decisă în conformitate cu retsplejeloven . O regulă principală este aceea că o persoană care are reședința în Danemarca la momentul decesului va fi de obicei „procedural cetățean” și că moștenirea acestei persoane va fi apoi schimbată în Danemarca.

Așadar aveți posibilitatea de ea menționa în cuprinsul testamentului dacă regulile din Danemarca sau țara de origine ar trebui aplicate atunci când succesiunea urmează să fie dezbătută (alegerea legii), precum și dacă succesiunea urmează să fie dezbătută pe teritoriul statului danez sau în țara de origine (clauza de jurisdictie).